dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Prill 2015 jane adoptuar 196 standarde, si S SH, nga Komitetet Teknike Nr. 230: "Cilesia e ujit, ajrit dhe tokes", Nr. 133: "Metalet dhe lidhjet e tyre", Nr. 19: "Gaz, nafte, lubrifikante, qymyre dhe produkte qe lidhen me to" etj. Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 30
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Çisternat për transportimin e mallrave të rrezikshme - Provat, inspektimi dhe marktimi i çisternave metalike

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Lëndët plasëse për përdorime civile - Detonatorët dhe relet - Pjesa 17: Përcaktimi i rrymës jo - ndezëse të detonatorëve elektrik
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Shtesa për beton, llaçe të zakonshëm dhe finë - Pjesa 6: Marrja e mostrave, kontrolli dhe vlerësimi i konformitetit
Anglisht
Publikuar 
30.04.2012 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Vegla portative me motor elektrik - Siguria - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për filetueset e vidave dhe për pajisjet me goditje për shtrëngimin dhe lërimin e bulonerive
Anglisht
Publikuar 
13.01.2014 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Bombola gazi – Identifikimi dhe marktimi (shënimi) duke përdorur teknollogjinë e identifikimit me anë të radiofreguencës – Pjesa 2: Skemat e numërimit për identifikimin me anë të radiofreguencës (ISO 21007-2:2013)