dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar-Mars 2016, DPS ka publikuar 264 standarde, 30 amendamente dhe 31 dokumente standardizimi, nga te cilat 200 Evropiane (CEN, CENELEC dhe ETSI) dhe 64 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 93
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Standardi (S SH) i ri!
Qendrat e kontaktit me klientin - Kërkesat për ofrimin e shërbimeve

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Teknologji informacioni - Identifikimi automatik dhe teknikat e marrjes së të dhënave - Specifikimi i simbologjisë së kodit Bar - EAN/UPC
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse — Pjesa 1: Kërkesat për instalimin dhe projektimin
Anglisht
Publikuar 
26.02.2008 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Helmetat për skiatoret alpinistë
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Materiale dhe artikuj në kontakt me ushqimin - Komplete guzhine dhe tavoline - Pjesa 1: Karakteristika për komplete tavoline dhe mjete dekorative