dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Sisteme alarmi - Sisteme të kombinuara dhe të integruara të alarmit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Aparatura elektrike për përcaktimin dhe matjen e gazeve të djegshëm, të gazeve helmues ose të oksigjenit - Kërkesa dhe prova për aparaturat që përdorin softuere dhe/ose teknologji shifrore
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Përcaktimi i ekspozimit të punonjësve ndaj fushave elektromagnetike dhe vlerësimi i rrezikut në zonat e transmetimit
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Procedurë për vlerësimin e ekspozimit ndaj fushave elektromagnetike të punonjësve që mbajnë në trup pajisje mjekësore të transplantueshme aktive - Pjesa 2-2: Vlerësim specifik për punonjësit me defibrilatorë kardiovaskular (ICDs)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Specifikim për aparaturat dhe metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe të imunitetit - Pjesa 1-2: Aparaturat për matjen e ndotjes elektromagnetike dhe imunitetit - Pajisje bashkuese për matjet e ndotjes elektromagnetike me induksion
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Specifikim për aparaturat dhe metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe të imunitetit - Pjesa 4-2: Pasiguritë, statistikat dhe modelimi i limitit - Pasiguria e matjes me instrumente matës
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 5: Kërkesa speciale për matësat e fazës, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkroskopët