Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 43
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Transmetimi Numerik Video (DVB); Struktura e kuadrit, kodimi i kanalit dhe modulimi për televizionin numerik tokësor

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Vidhat gjashtëkëndore pa kokë. me kënd të mprehtë në formë kupe
Anglisht
Publikuar 
25.06.2012 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Vidha me kokë cilindrike me kanal - Klasa e produktit A (ISO 1207:2011)
Anglisht
Publikuar 
28.07.2008 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Përzjerje bituminoze – Specifikime materialesh – Pjesa 4: Asfalt i petëzuar në të nxehtë
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesat e veçanta për pajisjet për matjen, kontrollin dhe përdorim në laboratorë — Pjesa 2 - 020: Kërkesat e veçanta për centrifugat laboratorike