dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 69 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave prej betoni - Projektimi i ankorimit të fiksimeve në beton

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Menaxhim efektiv - Udhëzim për burimet strategjike dhe marrëveshjet e zhvillimit (ISO 41012:2017)
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzime për kodet e sjelljes për organizatat
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzimet për trajtimin e ankesave në organizata
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzime për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë organizatave
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhim i cilësisë - Kënaqësia e klientit - Udhëzime për monitorimin dhe matjen
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Menaxhim i cilësisë - Udhëzime për planet e cilësisë