Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Këndi i standardeve!
"Udhëzime mbi përgjegjësinë sociale". Ofron udhëzime për të gjitha llojet e organizatave, pavarësisht nga madhësia e tyre apo vendndodhja.

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
02.05.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sterilizimi i pajisjeve mjekësore – Metodat mikrobiologjike – Pjesa 1: Përcaktimi i pupollimit të mikroorganizmeve në produktet
Anglisht
Publikuar 
05.05.2014 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej çeliku - Pjesa 1-6: Rezistenca dhe Stabiliteti i Strukturave Guackore
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Paketimi për transport - Kutitë e forta plastike për shpërndarje me ripërdorim - Pjesa 2: Specifikime të përgjithshme për kryerjen e provave
Anglisht
Publikuar 
30.04.2012 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet fotovoltaike të pompimit - Projektimi, përcaktimi i cilësisë dhe matjet e performancës