Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 44
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Transmetimi Numerik Video (DVB); Struktura e kuadrit, kodimi i kanalit dhe modulimi për televizionin numerik tokësor

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Bërthamat ferrite — Përmasat — Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Tekstile për mbulimin e dyshemesë - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së shtresave ( shkumave) të ngjitura.
Anglisht
Publikuar 
09.11.2012 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-20: Kërkesat dhe provat e veçanta për reaktorët e vegjël
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Siguria e produktit të hapësirës ajrore - Përcaktimi i produkteve zhgazuese nga materialet dhe artikujve të montuar për t'u përdorur në një ndarje të ekuipazhit në automjetin e hapësirës ajrore