dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Prill 2016, DPS ka publikuar 267 standarde, 16 amendamente dhe 16 dokumente standardizimi, nga te cilat 219 Evropiane (CEN, CENELEC dhe ETSI) dhe 48 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 98
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Standardi (S SH) i ri !
Dezinfektantët kimikë dhe antiseptikët - Dezinfektimi kirurgjikal i duarve - Metodat e provës dhe kërkesat (faza 2, hapi 2)

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lëndëve ushqyese për kafshët - Metoda horizontale për numurimin e stafilokokeve koagulazë - pozitive (Staphylococcus aureus dhe specie të tjera) - Pjesa 1: Teknika me përdorimin e mjedisit agar Baird - Parker
Anglisht
Publikuar 
17.05.2013 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Plastikat kokrrizore - Proçedura e njehsimit (numërimit) të qelizave fleksible dhe të ngurta të poliuretanit
Anglisht
Publikuar 
01.12.2005 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Metodat e provës për llaçet llustrues dhe/ose nivelues me lidhje ujore - Përcaktimi i ndryshimit përmasor
Anglisht
Publikuar 
10.04.2013 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor