dialog me palet e interesuara! Jane adoptuar 25 standardet e para per vitin 2015, si S SH, nga Komitetet Teknike Nr. 230 - "Cilesia e ujit, ajrit dhe tokes", Nr. 133 - "Metalet dhe lidhjet e tyre", Nr. 19 - "Gaz, nafte, lubrifikante, qymyre dhe produkte qe lidhen me to" etj. Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 21
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Këndi i standardeve!
Vizatime teknike - Paraqitja konvenciale e ingranazheve. Technical drawings - Conventional representation of gears

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Fisha lidhëse, optike, rrethore, me një kanal, bashkuar me unazë vetë-bllokuese, me temperaturë pune 150 °C të vazhduar - Pjesa 009: Prizë me para montim për kabllo sipas EN 4532 (200 μm/280 fibra μm) - Standard produkti
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Elementët e bashkimit elektrik dhe optik - Metodat e provës - Pjesa 6301: Elementët optikë - Qëndresa në temperaturë
Anglisht
Publikuar 
08.07.2014 
147 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 -27: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ekspozimit të lëkurës ndaj rrezeve ultraviolet dhe rrezatimit me infra të kuqe
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Ndenjëse e karrocave të invalidëve - Pjesa 1: Fjalori, konvencioni i akseve të referencës dhe përmasat për pjesët e trupit, të sipërfaqeve mbështetëse dhe të ndenjëseve