dialog me palet e interesuara! Ne dy javet e para te Korrikut jane regjistruar ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve, 51 projektdokumente standardizimi dhe 164 projektstandarde, nga te cilat 140 Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 24 Nderkombetare (ISO)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 114
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Siguria e furnizimit me ujë të pijshëm - Udhëzime për rrezikun dhe menaxhimin e krizës - Pjesa 1: Menaxhimi i krizës

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
684 lek 
Pllaka çimentoje dhe granili - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në goditje
Anglisht
Publikuar 
07.02.2014 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Çështjet e pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe të spektrit të Radios (ERM); Karakteristika teknike dhe metodat e matjes për pajisjet për gjenerimin, transmetimin dhe marrjen e Thirrjes Dixhitale Selektive (DSC) në shërbimin detar të lëvizshëm MF, MF/HF dhe/ose VHF; Pjesa 2: Klasa A/B DSC
Anglisht
Publikuar 
04.03.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Seritë e hapësirës ajrore – Qafore kablli për lidhje - Pjesa 002: Treguesi i standardeve të produktit
Anglisht
Publikuar 
13.12.2013 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Amendament 2 - Kondensatorët e ndryshueshëm - Pjesa 1: Termat dhe metodat e provës