dialog me palet e interesuara! Komiteti Teknik Nr. 12, "Metrologjia dhe matje", ka adoptuar 20 standarde te reja, ne daten 20 Nentor 2014, ne fushen e Metrologjise dhe matjeve. Per me teper ...Si ka qënë shkalla e informimit nga ana e DPS në lidhje me shërbimet që ofron?
Mirë
Shumë mirë
Mjaftueshëm
Votat në total: 59
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Matësa uji për ujë të ftohtë të pijshëm dhe ujë të ngrohtë - Pjesa 1: Kërkesat teknike dhe metrologjike (ISO 4064-1:2014)

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.1987 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Goma të riveshura për karroca - Karakteristika
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Kondensatorët e fiksuar që përdoren në pajisje elektronike — Pjesa 20: Specifikim seksional — Kondensatorët e fiksuar të rrymës së vazhduar të montuar në sipërfaqe dielektrike me fletë prej sulfid polifenileni të metalizuar
Anglisht
Publikuar 
01.09.2004 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Ribatina të mbyllura dhe të fshehura me shkatërrim të kunjit të trupit dhe kokës së dalë – AIA/AIA
Anglisht
Publikuar 
07.11.2013 
110 fq.
PDF
7021 lek 
Bashkuesit për frekuencat nën 3 MHz - Pjesa 9: Bashkuesit rrethor për pajisjet radio dhe pajisjet zanore ndihmëse