dialog me palet e interesuara! Bordi Teknik i DPS miraton Programin e Punes per adoptimin e Standardeve, per 6-mujorin e pare te vitit 2015 dhe Perberjen e Komiteteve Teknike. Per adoptimin e rreth 1354 standardeve do te punojne 53 Komitete Teknike. Per me teper ...Si kanë funksionuar mjetet e komunikimit të ofruara nga DPS (telefon, e-mail, website)?
Mirë
Shumë mirë
Mjaftueshëm
Votat në total: 19
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


KËNDI I STANDARDEVE!
Teknologji informacioni - Teknikat e sigurisë - Sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit – Kërkesat

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2002 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Prova për agregate mbushës në përzierje bituminoze - Pjesa 2: Numri i bitumit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2003 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Pllakat e zdrukthit dhe pllakat e fibres - Përcaktimi i rezistencës në tërheqje përpendikular me faqet e pllakës
Anglisht
Publikuar 
30.09.2011 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Zbatime hekurudhore - Sistemet e mbledhjes së rrymës - Kërkesat për dhe vlefshmëria e matjeve të ndërveprimit dinamik ndërmjet pantografit dhe linjës ajrore të kontaktit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2007 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike - Metodat e zakonshme të provave - Pjesa 1 - 3: Zbatim i përgjithshëm - Metodat për përcaktimin e densitetit - Provat e absorbimit të ujit - Prova e tkurrjes