dialog me palet e interesuara! Ne dy javet e para te Korrikut jane regjistruar ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve, 51 projektdokumente standardizimi dhe 164 projektstandarde, nga te cilat 140 Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 24 Nderkombetare (ISO)



Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 111
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Qendrat e kontaktit me klientin - Kërkesat për ofrimin e shërbimeve

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Çeliqet e paoksidueshëm – Pjesa 4: Kushtet teknike të shpërndarjes të çeliqeve rezistent ndaj korrozionit në formë flete/pllake dhe shiriti për ndërtim
Shqip
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
684 lek 
Duhan - Përcaktimi i hirit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Çështje të pajtueshmërisë Elektromagnetike dhe spektrit të Radios (ERM); Pajisje radio për Lidhje Dixhitale VHF ajër-tokë (VDL) Modeli 4; Karakteristika teknike dhe metodat e matjes për pajisje aeronautike të lëvizshëm (ajrore); Pjesa 1: Përshkrimi i përgjithshëm dhe shtresa fizike
Anglisht
Publikuar 
17.05.2012 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Veshja elektrolitike me kadmium e çeliqeve me qëndrueshmëri në tërheqje të përcaktuar ≤ 1 450 MPa, e bakrit e lidhjeve të bakrit dhe e lidhjeve të nikelit