dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Nentor 2015 jane adoptuar 23 dokumente standardizimi, 7 amendamente dhe 269 standarde, si standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare. Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 71
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standard Shqiptar (SSH) i ri!
Bombola gazi – Proçedurat e punës për heqjen e sigurtë të valvolave nga bombolat e gazit

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
31.10.2011 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Specifikim i ndërfaqes të FDT (Field device tool) – Pjesa 2: Koncepte dhe përshkrime të detajuara
Anglisht
Publikuar 
27.04.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Plastika - Produktet gjysmë të përfunduara prej politetrafloroetileni (PTFE) - Pjesa 1: Kërkesat dhe përshkrimi
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Fisha lidhes, elektrike, rrethore,dëndësi kontakti të mesëm dhe të lartë, e lugët me çiftëzim bajonetë, temperaturat e punës - 65 °C deri 175 °C ose 200 °C, të vazhduar - Pjesa 005: - Prizë, hermetike, fllanxhë rrethore montim me ngjitje - Standard produkti
Anglisht
Publikuar 
24.10.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Alumini dhe lidhjet e aluminit - Kërkesat për produktet anodised për përdorim në kontakt me ushqimin