dialog me palet e interesuara! Ne dy javet e para te Korrikut jane regjistruar ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve, 51 projektdokumente standardizimi dhe 164 projektstandarde, nga te cilat 140 Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 24 Nderkombetare (ISO)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 105
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Cilësia e ujit - Përcaktimi i klorit të lirë dhe klorit të përgjithshëm

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
05.12.2011 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit që furnizohen me rrymë të vazhduar dhe alternative për modulet LED
Anglisht
Publikuar 
05.12.2010 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Njësitë fundore për sistemet e tubave të gazeve mjeksore - Pjesa 2: Njësitë fundore për sistemet e gazeve të pastruar anestezike
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Gurë i aglomeruar - Terminologjia dhe klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
23.01.2013 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Saldim i ngurtë – Provë kualifikimi për ngjitësit dhe punëtorët e ngjitjes (ISO 13585:2012)