Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Cilësia
Kompetenca
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Produkte nafte - Lëndë djegëse (klasa F) Gaze të lëngët nga nafta – Specifikime

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 8: Aktivitetet e lodrave për përdorim shtëpiak
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Optikat oftalmike - Skeletet (kornizat) e syzeve - Sistemi i matjes dhe terminologjia
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
126 fq.
PDF
7497 lek 
Metodologjia IntelliGrid për zhvillimin e kërkesave për sisteme të energjisë
Anglisht
Publikuar 
01.01.2001 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Bojra dhe verniqe - Përcaktimi i përmbajtjes së metalit "të tretshëm" - Pjesa 1: Përcaktimi i përmbajtjes së plumbit - Metoda spektrometrike e absorbimit atomik te flakës dhe metoda spektrofotometrike me ditizon.