dialog me palet e interesuara! Komiteti Teknik Nr. 307 - Vajra dhe yndyrna ushqimore. Fara vajore, miraton vendimin per adoptimin e 5 standardeve te reja, dt. 07 Nentor 2014. Per me teper ...Si ka qënë shkalla e informimit nga ana e DPS në lidhje me shërbimet që ofron?
Mirë
Shumë mirë
Mjaftueshëm
Votat në total: 59
 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 64 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i ri!
Vajrat esencial – Regullat e përgjithshme për ambalazhimin, kushtet e ruajtjes dhe magazinimit.

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2001 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Elemente të tubacionit. Përkufizimi i diametrit nominal.
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Rregulla për përcaktimin e pasigurive në matjen e humbjeve në transformatorë dhe reaktorë
Anglisht
Publikuar 
01.01.1987 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Materiale zjarrduruese. Përcaktimi i lagështis
Anglisht
Publikuar 
04.04.2011 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Stomatologjia - Materiale masë me përmbajtje elastomerësh - Amendamenti 1 (ISO 4823:2000/Amd 1:2007)