dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Shtator 2015 do te adoptohen 386 standarde si st. shqiptare, nga te cilat 340 jane Evropiane (CEN, CENELEC, ETSI) dhe 46 Nderkombetare (ISO dhe IEC). Per me teper ...Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 54
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Standardi Shqiptar (S SH) më i shitur - 2015!
Akustika – Përshkrimi, vlerësimi dhe matja e zhurmës mjedisore – Pjesa 1: Madhësitë bazë dhe procedurat e vlerësimit

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.09.2004 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Rondelet e sheshta – Seritë e vogla – Klasa e produktit A
Anglisht
Publikuar 
01.01.2002 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Vizatime teknike - Metoda projektimi - Pjesa 2: Paraqitje ortografike
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Dado, me vetëmbyllje, shtrënguese, në çelik rezistent ndaj nxehtësisë FE-PA2601 (A286), i pa veshur - Klasifikimi: 1 100 MPa (në temperaturë mjedisi) / 425 °C
Anglisht
Publikuar 
04.01.2013 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Instalimet elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 7-701: Kërkesa për instalime ose vende të veçanta – Vende që kanë dush ose vaskë