dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Kartelë Informative e Shërbimeve të DPS

Qëllimi i këtij shërbimi është të përmbushë nevojat e palëve të interesit, ndërmjet tjerash biznesit, industrisë dhe tregtisë, ofruesve të shërbimeve, autoriteteve publike dhe rregullatorëve, qendrave akademike dhe kërkimore, shoqatave tregtare dhe grupeve të interesit që përfaqësojnë ambientalistët, konsumatorët, ndërmarrjet e vogla e të mesme dhe institucione të tjera publike dhe private për Standardet Shqiptare.

Për më tepër:

Standardet e publikuara nga DPS sigurojnë cilësi të lartë për produktet e shërbimet e orfuara në treg, dhe përfshijnë kërkesat e cilësisë, sigurisë, mjedisit, ndërveprimit dhe përshtatshmërisë. Standardet i përshtaten në mënyrë proaktive zhvillimeve më të reja dhe mbështesin konkurrencën e lirë, mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen e qëndrueshme për mirëqenien e qytetarëve dhe forcimin e tregut.

Për më tepër: