dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Covid-19

FALAS - Standarde për disa nga produktet shëndetësore

 

SSH EN 149:2001 + A1:2009Pajisje mbrojtëse respiratore - Gjysmë maskat e filtrimit për mbrojtjen nga grimcat - Kërkesat, prova dhe markimi
SSH EN 14683:2019+AC:2019Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit
 SSH EN 166:2001 Mbrojtja vetiake e syve - Specifikime
SSH EN 455 -1:2000 Dorezat mjekësore njëpërdorimshe - Pjesa 1: Kërkesat dhe testimi për mungesën e vrimave
 SH EN 455-2:2015 Doreza mjekësore njëpërdorimëshe - Pjesa 2: Kërkesat dhe testimi për vetitë fizike

 SH EN 455-3:2015Doreza mjekësore njëpërdorimëshe - Pjesa 3: Kërkesat dhe testimi për vlerësimin biologjik

 SH EN 455-4:2009 Doreza mjekësore njëpërdorimëshe - Pjesa 4: Kërkesat dhe prova për përcaktimin e kohës së konservimit 
 SSH EN 13795-1:2019  Veshje dhe kostume kirurgjikale - Kërkesat dhe metodat e testimit - Pjesa 1: Veshje kirurgjikale dhe fustane për operacion
 SSH EN 13795-2:2019  Veshje dhe kostume kirurgjikale - Kërkesat dhe metodat e testimit - Pjesa 2: Kostume kirurgjikale
SSH EN 14126:2003  Veshje mbrojtëse - Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundra agjentëve infektivë
 SSH EN 14126:2003/AC:2004  Veshje mbrojtëse - Kërkesa për performancën dhe metodat e provave për veshjet mbrojtëse kundra agjentëve infektivë
 SSH EN 14605:2005+A1:2009 Veshje mbrojtëse ndaj produkteve kimike të lëngshme - Kërkesat e performancës për veshjet me lidhje të padepërtueshme nga lëngjet (Tipi 3) ose të padepërtueshme nga spërklat (Tipi 4), përfshirë artikujt që mbrojnë vetëm pjesët e trupit (Tipi PB (3) dhe PB
 SSH EN 14683:2019+AC:2019  Maska mjekësore për fytyrën ose për kirurgji - Kërkesat dhe metodat e testimit
 SSH EN ISO 374-5:2016 Doreza mbrojtëse kimikateve dhe mikroorganizmave të rrezikshme - Pjesa 5: Terminologjia dhe kërkesat e performancës për rreziqet ndaj mikroorganizmave (ISO 374-5:2016)
 SSH EN ISO 10993-1:2009 Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa1 :Vlerësimi dhe prova e riskut gjatë proçesit të menaxhimit (ISO 10993-1:2009)
 SSH EN ISO 10993-1:2009/AC:2010 Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi dhe prova në kuadër të një proçesi të menaxhimit të rrezikut - Korrigjimi Teknik 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)