dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Çfarë bëjnë standardet për ju

-       Standardet inkurajojnë rritjen e ekonomisë;

-       Standardet janë mjete në duart e prodhuesve për të zbatuar legjislacionin, veçanërisht të fushave që mbulon Afrimi i Ri (New Approach);

-       Standardet rrisin sigurinë dhe cilësinë e produkteve e shërbimeve dhe inkurajojnë rritjen e konkurrencës së ndershme në treg;

-       Standardet eliminojnë pengesat teknike në tregti dhe lehtësojnë shkëmbimet tregtare me vendet e tjera;

-       Standardet sigurojnë nivelin e duhur ekologjik, qëndrueshmërinë dhe ruajtjen e mjedisit.