dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

Struktura

Organet drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) janë Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit ka gjithsej 16 punonjës. Në planin administrativ DPS-ja drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe në varësi të tij janë 16 persona të organizuar në dy drejtori dhe pesë sektorë:

 

-  Drejtoria e Standardeve

Sektori CEN/ISO

Sektori CENELEC/IEC

-  Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

Sektori i Promovimit dhe Marketingut

Sektori i Pikës së Referimi në OBT dhe Shitjes së Standardeve

-  Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

(Varësi direkte nga Drejtori i Përgjithshëm)