dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Struktura

Organet drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) janë Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit ka gjithsej 15 punonjës. Në planin administrativ DPS-ja drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe në varësi të tij janë 15 persona të organizuar në dy drejtori dhe katër sektorë:

 

- Drejtoria e Standardeve

 

Sektori CEN/ISO

Sektori CENELEC/IEC

 

- Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

 

Sektori i Pikës së Referimi në OBT dhe Shitjes së Standardeve

Sektori i Promovimit dhe Marketingut

 

 

Struktura DPS