dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Struktura

Organet drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) janë Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit ka gjithsej 15 punonjës. Në planin administrativ DPS-ja drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe në varësi të tij janë 15 persona të organizuar në dy drejtori dhe katër sektorë:

 

- Drejtoria e Standardeve

 

Sektori CEN/ISO

Sektori CENELEC/IEC

 

- Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

 

Sektori i Pikës së Referimi në OBT dhe Shitjes së Standardeve

Sektori i Promovimit dhe Marketingut

 

 

Struktura DPS