dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Statusi në Organizmat e Standardizimit

DPS është korrespodent në ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim), anëtar pa të drejtë vote në CEN (Komiteti Evropian i Standardeve) dhe CENELEC (Komiteti Evropian i Standardeve për Elektroteknikën), Anëtar i Asociuar në IEC (Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës), me të drejtë vote të kufizuar (vetëm në 4 KT të IEC) si dhe Anëtar me të drejta të plota në ETSI (Institutin Evropian të Standardeve të Telekomunikacionit), kategoria administrim.

Organizata e Standardizimit

Statusi

Lidhje

CEN - (Komiteti Evropian për Standardizimin)

Affiliate

http://www.cen.eu/cen/AboutUs/CENnetwork/Affiliates/Albania/Pages/default.aspx

CENELEC - (Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimin)

Affiliate

www.cenelec.eu

ISO - (Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin)

Anëtar Korrespodent

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1495

IEC - (Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës)

Anëtar i Asocuar

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:16:0::::FSP_ORG_ID:1068

ETSI - (Instituti Evropian i Standardeve të  Telekomunikacionit)


Anëtar me të drejta të plota / Kategoria Administrim
http://www.etsi.org/membership/current-members