dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Tetor - Dhjetor 2020 DPS ka miratuar 832 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 706 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 126 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Raportet Vjetore

 

         Raporti Vjetor 2019    

           

          Raporti Vjetor 2018

 

 

 

 

 

 

 
 

          Raporti Vjetor 2017

 

 

 

 

 

   

 

 Raporti Vjetor 2016

 

 

 

 

 

 

   

          Raporti Vjetor 2015

 

 

   

          Raporti Vjetor 2014

 

 

 

 Raporti Vjetor 2013

     

  Raporti Vjetor 2012