dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Botime

Disa nga botimet (libra, fletëpalosje, broshura) që janë përgatitur e shpërndarë nga DPS:

*        STANDARDIZIMI një garanci më shumë për cilësinë dhe sigurinë e produkteve

*        SISTEMET e CILËSISË: e ardhmja për biznesin

*        Parimet e manaxhimit të cilësisë

*        Opinioni juaj ka rëndësi

*        "Sistemi HACCP"

*        "Direktivat dhe standardet që lidhen me to"

*        "Markimi i produkteve dhe çertifikimi i sistemeve"

*        "Standardizimi Europian në një kontekst global"

*        "Përfitimet nga standardet”

*        Ju jetoni me standardet Europiane 24 orë

*        Sistemet e Menaxhimit Mjedisor për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme

*        Udhëzuesi i Menaxhimit të Shërbimieve

*        Standardet funksionojnë gjithmonë

*        Standardizimi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme