dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Botime

Disa nga botimet (libra, fletëpalosje, broshura) që janë përgatitur e shpërndarë nga DPS:

*        STANDARDIZIMI një garanci më shumë për cilësinë dhe sigurinë e produkteve

*        SISTEMET e CILËSISË: e ardhmja për biznesin

*        Parimet e manaxhimit të cilësisë

*        Opinioni juaj ka rëndësi

*        "Sistemi HACCP"

*        "Direktivat dhe standardet që lidhen me to"

*        "Markimi i produkteve dhe çertifikimi i sistemeve"

*        "Standardizimi Europian në një kontekst global"

*        "Përfitimet nga standardet”

*        Ju jetoni me standardet Europiane 24 orë

*        Sistemet e Menaxhimit Mjedisor për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme

*        Udhëzuesi i Menaxhimit të Shërbimieve

*        Standardet funksionojnë gjithmonë

*        Standardizimi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme