dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Notifikime - ISO/IEC

 

Viti 2019

 

- Programi i Punës, 1 Korrik - 31 Dhjetor 

- Programi i Punës, 1 Janar - 30 Qershor   

 

 

Viti 2018

 

- Programi i Punës, 1 Korrik - 31 Dhjetor         

- Programi i Punës, 1 Janar - 30 Qershor                                                                          

                
 

Viti 2017

 - Programi i Punës, 1 Korrik - 31 Dhjetor          
 

- Programi i Punës, 1 Janar - 30 Qershor                                                                       

  
 

 

Viti 2016

 

 - Programi i Punës, 1 Korrik - 31 Dhjetor                                                                

  
 

 - Programi i Punës, 1 Janar - 30 Qershor                                                                  

 

  
 

Viti 2015

 

- Programi i Punës, 1 Korrik - 31 Dhjetor      

  
 

- Programi i Punës, 1 Janar - 30 Qershor      

  
    
 

    Viti 2014

 

- Programi i Punës, 1 Korrik - 31 Dhjetor 2014   

  
 

- Programi i Punës, 1 Janar - 30 Qershor 2014   

  
    

Viti 2013

 

- Programi i Punës, 1 Korrik - 31 Dhjetor 2013     

  
 

- Programi i Punës, 1 Janar - 30 Qershor 2013