dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Kontaktet e stafit

   

Emri Mbiemri/Pozicioni

Tel/Email

    

Riza HASANAJ

Drejtor i Përgjithshëm

 

+ 355 (0) 4 224 71 77

+ 355 (0) 4 222 62 55

+ 355 68 80 55 600

Riza.Hasanaj@dps.gov.al

 

Vera KOKONOZI
Sekretare


+ 355 (0) 4 222 62 55
Vera.Kokonozi@dps.gov.al

 

 
Drejtoria e Standardeve  
 

Gentian GJYREZI
Drejtor

+ 355 (0) 4 222 62 55
Gentian.Gjyrezi@dps.gov.al

   
 Sektori CEN/ISO 
 

Arben DERVISHI
Përgjegjës

+ 355 (0) 4 222 62 55 Arben.Dervishi@dps.gov.al

   
 Pëllumb METOHU
Specialist

+ 355 (0) 4 222 62 55
Pellumb.Metohu@dps.gov.al

   
 

Elona (HOXHA) TELULI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Elona.Teluli@dps.gov.al
   
 Sektori CENELEC/IEC 
 

Anita (PETA) REÇI
Përgjegjëse

+ 355 (0) 4 222 62 55
Anita.Reci@dps.gov.al

   
 

Arjana LLANGOZI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Arjana.Llangozi@dps.gov.al

   
 

Granit ÇERKEZI
Specialist

+ 355 (0) 4 222 62 55
Granit.Cerkezi@dps.gov.al

   
 Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët
 
 

Kostanca DEDJA
Drejtore - Koordinatore për të drejtën e informimit

+ 355 (0) 4 222 62 55

+ 355 (0) 4 223 48 54
Kostanca.Dedja@dps.gov.al

   
 Sektori i Promovimit dhe Marketing 
 Olta BANE+ 355 (0) 4 222 62 55
 SpecialisteOlta.Bane@dps.gov.al
  


 

Elsa KULLOLLI                                                                                          Specialiste

 + 355 (0) 4 222 62 55
Elsa.Kullolli@dps.gov.al
   
 

Sektori i Pikës së Referimit në OBT Shitjes së Standardeve dhe Shërbimeve
Kujtime STEFANI

 

+ 355 (0) 4 222 62 55

 

Përgjegjëse

 Kujtime.Stefani@dps.gov.al

  

 

 

Lindita MISHOVA
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Lindita.Mishova@dps.gov.al

   
 Dea NINI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Dea.Nini@dps.gov.al