dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 3
 

Kontaktet e stafit

   

Emri Mbiemri/Pozicioni

Tel/Email

    

Riza HASANAJ

Drejtor i Përgjithshëm

 

+ 355 (0) 4 224 71 77

+ 355 (0) 4 222 62 55

Riza.Hasanaj@dps.gov.al

   
 
Drejtoria e Standardeve  
 

Gentian GJYREZI
Drejtor

+ 355 (0) 4 222 62 55
Gentian.Gjyrezi@dps.gov.al

   
 Sektori CEN/ISO 
 

Arben DERVISHI
Përgjegjës

+ 355 (0) 4 222 62 55 Arben.Dervishi@dps.gov.al

   
 Pëllumb METOHU
Specialist

+ 355 (0) 4 222 62 55
Pellumb.Metohu@dps.gov.al

   
 

Elona (HOXHA) TELULI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Elona.Teluli@dps.gov.al
   
 Sektori CENELEC/IEC 
 

Anita (PETA) REÇI
Përgjegjëse

+ 355 (0) 4 222 62 55
Anita.Reci@dps.gov.al

   
 

Arjana LLANGOZI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Arjana.Llangozi@dps.gov.al

   
 

Granit ÇERKEZI
Specialist

+ 355 (0) 4 222 62 55
Granit.Cerkezi@dps.gov.al

   
 Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët
 
 

Kostanca DEDJA
Drejtore - Koordinatore për të drejtën e informimit

+ 355 (0) 4 222 62 55

+ 355 (0) 4 223 48 54
Kostanca.Dedja@dps.gov.al

   
 Sektori i Promovimit dhe Marketing 
 Olta BANE+ 355 (0) 4 222 62 55
 SpecialisteOlta.Bane@dps.gov.al
  


 

Elsa KULLOLLI

 + 355 (0) 4 222 62 55
 SpecialisteElsa.Kullolli@dps.gov.al
   
 Sektori i Pikës së Referimit në OBT dhe Shitja e Standardeve
 
 

Specialist

 

   
 

Lindita MISHOVA
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Lindita.Mishova@dps.gov.al

   
 Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 
 

Kujtime STEFANI
Përgjegjëse

+ 355 (0) 4 222 62 55

Kujtime.Stefani@dps.gov.al

   
 

Vera KOKONOZI
Sekretare

+ 355 (0) 4 222 62 55
Vera.Kokonozi@dps.gov.al

   
 

Silvana (PAÇUKA) SPAHO
Specialiste IT

+ 355 (0) 4 222 62 55
Silvana.Spaho@dps.gov.al