dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Kontaktet e stafit

   

Emri Mbiemri/Pozicioni

Tel/Email

    

Riza HASANAJ

Drejtor i Përgjithshëm

 

+ 355 (0) 4 224 71 77

+ 355 (0) 4 222 62 55

+ 355 68 80 55 600

Riza.Hasanaj@dps.gov.al

 

Vera KOKONOZI
Sekretare


+ 355 (0) 4 222 62 55
Vera.Kokonozi@dps.gov.al

 

 
Drejtoria e Standardeve  
 

Gentian GJYREZI
Drejtor

+ 355 (0) 4 222 62 55
Gentian.Gjyrezi@dps.gov.al

   
 Sektori CEN/ISO 
 

Arben DERVISHI
Përgjegjës

+ 355 (0) 4 222 62 55 Arben.Dervishi@dps.gov.al

   
 Pëllumb METOHU
Specialist

+ 355 (0) 4 222 62 55
Pellumb.Metohu@dps.gov.al

   
 

Elona (HOXHA) TELULI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Elona.Teluli@dps.gov.al
   
 Sektori CENELEC/IEC 
 

Anita (PETA) REÇI
Përgjegjëse

+ 355 (0) 4 222 62 55
Anita.Reci@dps.gov.al

   
 

Arjana LLANGOZI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Arjana.Llangozi@dps.gov.al

   
 

Granit ÇERKEZI
Specialist

+ 355 (0) 4 222 62 55
Granit.Cerkezi@dps.gov.al

   
 Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët
 
 

Kostanca DEDJA
Drejtore - Koordinatore për të drejtën e informimit

+ 355 (0) 4 222 62 55

+ 355 (0) 4 223 48 54
Kostanca.Dedja@dps.gov.al

   
 Sektori i Promovimit dhe Marketing 
 Olta BANE+ 355 (0) 4 222 62 55
 SpecialisteOlta.Bane@dps.gov.al
  


 

Elsa KULLOLLI                                                                                          Specialiste

 + 355 (0) 4 222 62 55
Elsa.Kullolli@dps.gov.al
   
 

Sektori i Pikës së Referimit në OBT Shitjes së Standardeve dhe Shërbimeve
Kujtime STEFANI

 

+ 355 (0) 4 222 62 55

 

Përgjegjëse

 Kujtime.Stefani@dps.gov.al

  

 

 

Lindita MISHOVA
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Lindita.Mishova@dps.gov.al

   
 Dea NINI
Specialiste

+ 355 (0) 4 222 62 55
Dea.Nini@dps.gov.al