dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Lidhje

   

KOMBËTARËWeb
  
     MFE - Ministria e Financave dhe Ekonomisë
www.financa.gov.al
   
 MIE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
www.energjia.gov.al
   
 MBZHR - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
www.bujqesia.gov.al
   
 MEPJ - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
www.punetejashtme.gov.al
   
 MMS - Ministria e Mbrojtjes së Sipërmarrjes
sipermarrja.gov.al
   
 
DPM - Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dpm.gov.al/alb/en
  


 DPA - Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
www.dpa.gov.al
   
 UPT - Universiteti Politeknik i Tiranës
www.upt.al
 
 
   
 NDËRKOMBËTARË 
 


 
 CEN - Komiteti Evropian për Standardizimwww.cen.eu
 


 CENELEC - Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimwww.cenelec.eu
  ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimwww.iso.ch
 
 
 IEC - Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës www.iec.ch
   
 

CEN dhe CENELEC - Standardizimi Evropian

www.cencenelec.eu
   
 ETSI - Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit
www.etsi.org
   
 OBT - Organizata Botërore e Tregtisë
www.wto.org
   
 CEFTA - Marrëveshje e Tregtisë së Lirë midis Vendeve të Evropës Qëndrore
www.cefta.int
   
 ITU - Unioni Ndërkombëtari i Telekomunikacionit www.itu.int