dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Lidhje

   

KOMBËTARËWeb
  
     MFE - Ministria e Financave dhe Ekonomisë
www.financa.gov.al
   
 MIE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
www.energjia.gov.al
   
 MBZHR - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
www.bujqesia.gov.al
   
 MEPJ - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
www.punetejashtme.gov.al
   
 MMS - Ministria e Mbrojtjes së Sipërmarrjes
sipermarrja.gov.al
   
 
DPM - Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dpm.gov.al/alb/en
  


 DPA - Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
www.dpa.gov.al
   
 UPT - Universiteti Politeknik i Tiranës
www.upt.al
 
 
   
 NDËRKOMBËTARË 
 


 
 CEN - Komiteti Evropian për Standardizimwww.cen.eu
 


 CENELEC - Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimwww.cenelec.eu
  ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimwww.iso.ch
 
 
 IEC - Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës www.iec.ch
   
 

CEN dhe CENELEC - Standardizimi Evropian

www.cencenelec.eu
   
 ETSI - Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit
www.etsi.org
   
 OBT - Organizata Botërore e Tregtisë
www.wto.org
   
 CEFTA - Marrëveshje e Tregtisë së Lirë midis Vendeve të Evropës Qëndrore
www.cefta.int
   
 ITU - Unioni Ndërkombëtari i Telekomunikacionit www.itu.int