dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

Lista e fushave të ICS-së

ICS-ja (Klasifikimi Ndërkombëtar për Standardet) ka si qëllim të shërbejë si një strukturë për katalogët e standardeve kombëtare, rajonale e ndërkombëtare dhe dokumente të tjera normative dhe, si një bazë për sistemin e radhës së vendosjes për standardet ndërkombëtare, kombëtare dhe rajonale. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të klasifikuar standardet dhe dokumentet normative në të dhënat, libraritë etj.

 

01.  TË PËRGJITHSHME. TERMINOLOGJI. STANDARDIZIM

 

03.  SOCIOLOGJI. SHËRBIME. ORGANIZIM E DREJTIM I KOMPANIVE. ADMINISTRATË. TRANSPORT

 

07.  MATEMATIKË. SHKENCA TË NATYRËS

 

11.  KUJDESI PËR SHENDETIN

 

13.  MJEDIS. MBROJTJE SHËNDETI. SIGURI

 

17.  METROLOGJI DHE MATJE. DUKURI FIZIKE

 

19.  PROVA

 

21.  SISTEME DHE PËRBËRËS MEKANIKË PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

 

23.  SISTEME DHE PËRBËRËS TË FLUIDEVE PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

 

25.  INXHINIERI E PRODHIMIT

 

27.  ENERGJI ENERGJITIKE DHE E TRANSMETIMIT TË NXEHTËSISË

 

29.  INXHINIERI ELEKTRIKE

 

31.  ELEKTRONIKË

 

33.  TELEKOMUNIKACIONE. INXHINIERI E AUDIOS DHE VIDEOS

 

35.  TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT. PAJISJE TË ZYRAVE

 

37.  TEKNOLOGJIA E IMAZHIT

 

39.  MEKANIKË E SAKTËSISË. ARGJENDARI

 

43.  MJETE TRANSPORTI AUTOMOBILISTIK

 

45.  HEKURUDHË

 

47.  NDËRTIM I ANIJEVE DHE STRUKTURA DETARE NË PËRGJITHËSI

 

49.  AERONAUTIKË DHE INXHINIERI E MJETEVE TË HAPËSIRËS

 

53.  PAJISJE MBAJTËSE TË MATERIALEVE

 

55.  PAKETIM DHE SHPËRNDARJE E MALLRAVE

 

59.  INDUSTRIA TEKSTILE DHE E LËKURËS

 

61.  INDUSTRI E VESHJEVE

 

65.  BUJQËSI

 

67.  TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE

 

71.  TEKNOLOGJI KIMIKE

 

73.  MINIERA DHE MINERALE

 

75.  NAFTË DHE TEKNOLOGJI QË LIDHEN ME TË

 

77.  METALURGJI

 

79.  TEKNOLOGJI E DRURIT

 

81.  INDUSTRITË E QELQIT DHE TË QERAMIKËS

 

83.  INDUSTRI E GOMËS DHE PLASTIKËS

 

85.  TEKNOLOGJI E LETRËS

 

87.  INDUSTRI E BOJRAVE DHE E NGJYRUESVE

 

91.  MATERIALE NDËRTIMI DHE NDËRTIM

 

93.  INXHINIERI CIVILE

 

95.  INXHINIERI USHTARAKE

 

97.  PAJISJE SHTËPIAKE DHE TË TREGTISË. ZBAVITJE. SPORTE