dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Seritë e standardeve

Seria 9000

Familja e ISO 9000 jep rregullat për "Menaxhimin e Cilësisë". Kjo do të thotë që kompanitë që aspirojnë cilësi në produktet dhe shërbimet e tyre duhet të plotësojnë:

 

- kërkesat që kanë konsumatorët për cilësinë;
- kërkesat në zbatim të legjislacionit, duke synuar
- rritjen e kënaqësisë së konsumatorit, dhe  

- përmirësim e performancës së kompanisë.

 

Seria 10000

Seria 14000

Standardet e familjes ISO 14000 kujdesen kryesisht për "Menaxhimin e Mjedisit". Ato kërkojnë nga organizatat/kompanitë të:

 

- minimizojnë e efektet e rrezikshme në mjedis të shkaktuara nga aktiviteti i  saj/tij

- arrijnë përmirësim të vazhdueshëm të performancës së saj/tij lidhur me mjedisin.

 

Seria 17000

Seria 22000

Sistemi i menaxhimit të sigurisë së ushqimit është përcaktuar si një veprimtari zinxhir ose si një set elementesh bashkëveprues, të cilët shërbejnë për vendosjen e politikave dhe objektivave, arritja e të cilave bëhet duke vendosur direkt në një organizatë / kompani sistemin e kontrollit lidhur me sigurinë e ushqimit.

Seria 45000