dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

SSH EN ISO 9000

 

  Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

 

 

 

 

 

 SSH EN ISO 9000:2005

  32 fq.

  3986 lekë

  (en, fr ,de)

 

Sistemet e menaxhimit te cilësisë - Bazat dhe fjalori.

 

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

 

 

 

 

 

 SSH EN ISO 9001:2008

  39 f.

  4403 lekë

  (en, fr, de)

 

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat

 

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008; EN ISO 9001:2008)

 

 

 

 

 

 SSH EN ISO 9004:2009

  51 fq.

  5236 lekë

  (en, fr, de)

 

Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Udhëzuesit për përmirësimin e performances.

 

Quality management systems - Guidelines for performance improvements.

 

 Përfitimet / Familja ISO 9001