dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Seria 10000

 

  Menaxhimi i Cilësisë

 

 

 

  S SH ISO 10005:2005

 25 fq.

  3570 lekë

  (en, fr, de)

 Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për planet e cilësis

 Quality management –  Guidelines for quality plans (ISO 10005:1995)

 

 

 

 

  S SH ISO 10006:2003

45 fq.

  4641 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë - Udhëzues për menaxhimin e cilësisë në projekte

 Quality management –  Guidelines to quality in project management (ISO 10006:1997)

 

 

 

 

  S SH EN ISO 10007:2003

  15 fq.

  2766 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Udhëzues për menaxhimin e konfiguracionit

 Quality management – Guidelines for configuration management (ISO 10007:1995; EN ISO 10007:1996)

 

 

 

 

  S SH EN ISO 10012:2003

  27 fq.

  3748 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e menaxhimit të matjes - Kërkesat për proceset e matjes dhe pajisjet e matjes

 Measurement management systems –  Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003; EN ISO 10012:2003)

 

 

 

 

  S SH ISO/TR 10013:2001

  16 fq.

  2766 lekë

  (en, fr, de)

 Udhëzime për dokumentacionin e sistemit të menaxhimit të cilësisë

 Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001)

 

 

 

 

  S SH ISO/TR 10014:2006

  27 fq.

  3748 lekë

  (en, fr, de)

Udhëzues për menaxhimin e efekteve ekonomike të cilësisë

Guidelines for managing the economics of quality (ISO/TR 10014:1998)

 

 

 

 

  S SH ISO 10015:1999

  19 fq.

  3094 lekë

  (en, fr, de)

Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për trajnimin

Quality management – Guidelines for training (ISO 10015:1999)

 

 

 

 

  S SH ISO/TR 10017:2003

  39 fq.

  4403 lekë

  (en, fr, de)

Udhëzim për teknikat statistikore për ISO 9001:2000

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003)

 

 

 

 

  S SH ISO/TS 16949:2009

  41 fq.

  4641 lekë

  (en, fr, de)

Sisteme të menaxhimit të cilësisë – Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2000, për prodhimin e serive dhe të pjesëve të këmbimit në industrinë e automjeteve

Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations (ISO/TS 16949:2002)

 

 

 

 

  S SH EN ISO 19011:2011

  49 fq.

  4938 lekë

  (en, fr, de)

Udhëzuesit për cilësinë dhe /ose auditimin e sistemeve të menaxhimit të mjedisit

Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002; EN ISO 19011:2002)