dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Seria 10000

 

  Menaxhimi i Cilësisë

 

 

 

  S SH ISO 10005:2005

 25 fq.

  3570 lekë

  (en, fr, de)

 Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për planet e cilësis

 Quality management –  Guidelines for quality plans (ISO 10005:1995)

 

 

 

 

  S SH ISO 10006:2003

45 fq.

  4641 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë - Udhëzues për menaxhimin e cilësisë në projekte

 Quality management –  Guidelines to quality in project management (ISO 10006:1997)

 

 

 

 

  S SH EN ISO 10007:2003

  15 fq.

  2766 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Udhëzues për menaxhimin e konfiguracionit

 Quality management – Guidelines for configuration management (ISO 10007:1995; EN ISO 10007:1996)

 

 

 

 

  S SH EN ISO 10012:2003

  27 fq.

  3748 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e menaxhimit të matjes - Kërkesat për proceset e matjes dhe pajisjet e matjes

 Measurement management systems –  Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003; EN ISO 10012:2003)

 

 

 

 

  S SH ISO/TR 10013:2001

  16 fq.

  2766 lekë

  (en, fr, de)

 Udhëzime për dokumentacionin e sistemit të menaxhimit të cilësisë

 Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001)

 

 

 

 

  S SH ISO/TR 10014:2006

  27 fq.

  3748 lekë

  (en, fr, de)

Udhëzues për menaxhimin e efekteve ekonomike të cilësisë

Guidelines for managing the economics of quality (ISO/TR 10014:1998)

 

 

 

 

  S SH ISO 10015:1999

  19 fq.

  3094 lekë

  (en, fr, de)

Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për trajnimin

Quality management – Guidelines for training (ISO 10015:1999)

 

 

 

 

  S SH ISO/TR 10017:2003

  39 fq.

  4403 lekë

  (en, fr, de)

Udhëzim për teknikat statistikore për ISO 9001:2000

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003)

 

 

 

 

  S SH ISO/TS 16949:2009

  41 fq.

  4641 lekë

  (en, fr, de)

Sisteme të menaxhimit të cilësisë – Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2000, për prodhimin e serive dhe të pjesëve të këmbimit në industrinë e automjeteve

Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations (ISO/TS 16949:2002)

 

 

 

 

  S SH EN ISO 19011:2011

  49 fq.

  4938 lekë

  (en, fr, de)

Udhëzuesit për cilësinë dhe /ose auditimin e sistemeve të menaxhimit të mjedisit

Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002; EN ISO 19011:2002)