dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

SSH EN ISO 14000

 

  Sistemet e Menaxhimit Mjedisor

 

 

 S SH EN ISO 14001:2004

  38 fq.

  4403 lekë

  (al, en, fr, de)

Sistemet e menaxhimit mjedisor – Kërkesat dhe udhëzimi për përdorim (ISO 14001:2004; EN ISO 14001:2004)

Environmental management systems – Specifications with guidance for use (ISO 14001:2004; EN ISO 14001:2004)

 

 S SH EN ISO 14020:2001

  9 fq.

  1963 lekë

  (en, fr, de)                   

Etiketime dhe deklarime mjedisore - Parime të përgjithshme (ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001)

Enviromental labels and declarations – General principles (ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001)