dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 22000

 

  Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore

 

 

 

 

  S SH EN ISO 22000:2005

  52 fq.

  5236 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e menaxhimit të sigurisë së produkteve ushqimore - Kërkesat për çdo organizëm që ka të bëjë me inxhirin ushqimor

 Food safety managemet systems -- Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)

 

 

 

 

  S SH ISO/TS 22004:2005

  28 fq.

  3748 lekë

  (al, en, fr, de)

 Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore-Udhëzues mbi zbatimin e ISO 22000:2005

 Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005)