dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 45000

 

  Standardizimi, Certifikimi dhe Akreditimi

 

 

 

 

  S SH EN 45011:1998

  21 fq.

  3391 lekë

  (al ,en, fr, de)

 Kërkesa të përgjithshme për funksionimin e trupave që kryejnë çertifikimin e produktit.

 General requirements for bodies operating product certification systems (ISO/IEC Guide 65:1996; EN    45011:1998)

 

 

 

 

  S SH EN 45020:2006

  74 fq.

  6128 lekë

    (al ,en, fr, de)

 Standardizimi dhe aktivitete që lidhen me të - Fjalor i përgjithshëm

 Standardization and related activities – General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:1996; EN 45020:1998)