dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 45000

 

  Standardizimi, Certifikimi dhe Akreditimi

 

 

 

 

  S SH EN 45011:1998

  21 fq.

  3391 lekë

  (al ,en, fr, de)

 Kërkesa të përgjithshme për funksionimin e trupave që kryejnë çertifikimin e produktit.

 General requirements for bodies operating product certification systems (ISO/IEC Guide 65:1996; EN    45011:1998)

 

 

 

 

  S SH EN 45020:2006

  74 fq.

  6128 lekë

    (al ,en, fr, de)

 Standardizimi dhe aktivitete që lidhen me të - Fjalor i përgjithshëm

 Standardization and related activities – General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:1996; EN 45020:1998)