dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Postera

Më poshtë jepen posterat me tematikë dhe postera të Ditëve Botërore me tematikë ndërkombëtare:

 

Janë publikuar posterat me temat:

- “Të jetojmë me standarde shqiptare” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- “Si të marrim pjesë në procesin e standardizimit” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

Postera - Dita Botërore e Standardeve

- 2013 - “Standardet Ndërkombëtare sjellin ndryshime pozitive” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

 

- 2011 - “Krijojmë MIRËBESIM në kontekst global” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- 2010 - “Të gjithë përfitojmë nga standardet” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- 2009 - “Trajtimi i ndryshimeve klimaterike përmes standardeve”

- 2008 - “Ndërtesa të forta e të qëndrueshme”

- 2007 - “Kontributi i standardeve dhe qytetarëve në shoqëri”