dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Komitetet Pasqyrë të DPS në CEN/CENELEC/ISO/IEC


Number  and titles of DPS Technical Committees

Date of establishment

Mirror of European TC

Mirror of International TC

                                                                                                                                                                                          

DPS/KT 1

Quality assurance

2003-02-14

CEN//TC 1, CEN//TC 3,

CEN/TC 348, CEN/SS F20

ISO/TC 176, ISO/TC 260

DPS/KT 2

 

Terminology and Quantities and units

2006-12-19

CLC/TC 25

ISO 37, IEC/TC 1, TC 12

DPS/KT 3

Electrical and electronical material

2007-05-14

CLC/TC 55, CLC/TC 213, CLC/TC 46X, CLC/SR 23, CLC/TC 20

IEC/TC 32

 

DPS/KT 4

Electrical and electronical devices

2007-05-14

CLC/TC 14, CLC/TC 22X, CLC/TC 17/AC, CLC/TC 17/B, CLC/SR 17

IEC/TC 96

 

DPS/KT 5

 

Control and monitoring electronical devices

2007-05-14

CLC/TC 44, CLC/TC 64

IEC/TC 42, IEC/TC 85

DPS/KT 6

Technical safety  and environment

2008-02-04

CLC/TC 23BX, CLC/TC 116, CLC/TC 72, CLC/TC 111X, CLC/SC 31-1, CLC/SC 31-8, CLC/TC 31, CLC/TC 61F, CLC/TC 61, CLC/TC 44X,

IEC/TC/111, IEC/SC 31G, IEC/TC/31M, IEC/TC/31, IEC/TC/61, IEC/TC/61B, IEC/TC/61C, IEC/TC/61D, IEC/TC/61E, IEC/TC/61H, IEC/TC/61J, IEC/TC/61F

DPS/KT 7

Semiconductor materials and devices. Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

2008-02-04

CLC/SR 49, CLC/SR 48D, CLC/SR 47E, CLC/SR 47D, CLC/SR 47, CLC/TC 40XB, CLC/TC 40XA, CLC/SR 40, CLC/SR 39

IEC/TC 49, IEC/TC/48, IEC/TC 47, IEC/TC 40, IEC/TC/39

DPS/KT 8

Measuring equipment.

Testing techniques.

2009-04-27

CEN/CLC/JWG RRM, CLC/BTTF 128-2, CLC/SR 42, CLC/TC 13,

IEC/TC 42, IEC/TC 85, IEC/TC 13

DPS/KT 9

Information and communication technology

2009-04-27

CLC/TC 215, CLC/TC 209, CLC/TC 206, CLC/TC 205

ISO/IEC/JTC 1,

IEC/TC 100

DPS/KT 12

 

 

Metrology and measurements

2002-02-14

CEN/TC 92, CEN/TC 176,

CEN/TC 237,

CEN/TC 290, CEN/TC 294, CEN/TC 318, CEN/SS I03, CEN/SS F05

ISO/TC 30, ISO/TC 113

DPS/KT 19

 

 

Petroleum products, lubricants and related products

2002-02-14

CEN/TC 12, CEN/TC 19, CEN/TC 47,

CEN/TC 108, CEN/TC 109,

CEN/TC 110,

CEN/TC 131, CEN/TC 181,

CEN/TC 281,

CEN/TC 295, CEN/TC 317,

CEN/TC 335, CEN/TC 343

ISO/TC 28, ISO/TC 27

DPS/KT 47

 

 

Chemistry

2006-11-06

CEN/TC 216, CEN/TC 219,

CEN/TC 223,

CEN/TC 260, CEN/TC 276,

CEN/TC 332,

CEN/TC 347, CEN/TC 352,

CEN/TC 369,

CEN/SS C03, ECISS/TC 102

ISO/TC 47, ISO/TC 48,

ISO/TC 158

DPS/KT 50

 

Lighting columns and spigots, and their joints

2004-02-28

CEN/TC 50, CEN/TC 169

x

DPS/KT 51

 

Cement and building limes.

Gypsum and gypsum based product

2002-02-14

CEN/TC 33, CEN/TC 51,

CEN/TC 241,

CEN/TC 303, CEN/TC 325

ISO/TC 74, ISO/TC77

DPS/KT 52

 

Safety of toys

2002-02-14

CEN/TC 52, CEN/TC 152,

CEN/TC 252, CEN/SS H34

ISO/TC 181

DPS/KT 55

Dentistry

2003-02-14

CEN/TC 55

ISO/TC 106, ISO/TC 168

DPS/KT 67

 

 

Ceramic in building. Thermal insulating materials and products. Refractory products and materials

2002-02-14

CEN/TC 67, CEN/TC 88, CEN/TC 89,

CEN/TC 128, CEN/TC 184,

CEN/TC 187, CEN/SS B09

ISO/TC 189, ISO/TC 206, ISO/TC 166, ISO/TC 163, ISO/TC 33

DPS/KT 74

Flanges and their joints     

2005-07-04

CEN/TC 74

ISO/TC 5

DPS/KT 104

 

 

Concrete and related products. Precast  concrete products

2004-04-26

CEN/TC 104, CEN/TC 167, CEN/TC 177, CEN/TC 229, CEN/TC 247, CEN/TC 350, CEN/TC 351, CEN/SS B02, CEN/SS B99, ECISS/TC 104

ISO/TC 71

DPS/KT 114

 

 

Safety of machinery

2002-02-14

CEN/TC 10, CEN/TC 70, CEN/TC 72, CEN/TC 98, CEN/TC 114, CEN/TC 122, CEN/TC 127, CEN/TC 143, CEN/TC 145, CEN/TC 146, CEN/TC 147, CEN/TC 148, CEN/TC 149, CEN/TC 150, CEN/TC 151, CEN/TC 153, CEN/TC 168, CEN/TC 182, CEN/TC 186, CEN/TC 192, CEN/TC 196, CEN/TC 202, CEN/TC 213, CEN/TC 214, CEN/TC 231, CEN/TC 242, CEN/TC 255, CEN/TC 271, CEN/TC 313, CEN/TC 322, CEN/SS H10, CEN/SS H22, CEN/SS I09, CEN/SS I17

ISO/TC 199, ISO/TC 39, ISO/TC 14, ISO/TC 29, ISO/TC 41, ISO/TC 60, ISO/TC 72, ISO/TC 92, ISO/TC 110, ISO/TC 118

 

 

 

 

DPS/KT 129

Glass

2003-02-14

CEN/TC 129

ISO/TC 160, ISO/TC 63

DPS/KT 133

 

 

Metals and their alloys

 

 

 

 

2006-12-14

CEN/TC 121, CEN/TC 132, CEN/TC 133, CEN/TC 135, CEN/TC 188, CEN/TC 190, CEN/TC 203, CEN/TC 209, CEN/TC 262, CEN/TC 267, CEN/TC 283, CEN/SS M11, CEN/SS M18, ECISS/TC 100, ECISS/TC 101, ECISS/TC 103, ECISS/TC 105, ECISS/TC 106, ECISS/TC 107, ECISS/TC 108, ECISS/TC 109, ECISS/TC 110, ECISS/TC 111.

ISO/TC 17, ISO/TC 18, ISO/TC 26, ISO/TC 79, ISO/TC 155, ISO/TC 5, ISO/TC 44, ISO/TC 105, ISO/TC 156, ISO/TC 111, ISO/TC 119, ISO/TC 129, ISO/TC 164.

DPS/KT 134

 

Resilient, textile and laminate floor coverings

2004-02-28

CEN/TC 134, CEN/TC 240.

ISO/TC 219

DPS/KT 136

 

Sports, playground and other  recreational equipment

2004-02-28

CEN/TC 136, CEN/TC 217, CEN/TC 245, CEN/TC 315, CEN/TC 333, CEN/TC 346.

ISO/TC 83, ISO/TC 177.

 

DPS/KT 138

Non-destructive testing

2008-02-04

CEN/TC 138

ISO/TC 135

DPS/KT 140

In vitro diagnostic medical devices

2004-02-28

CEN/TC 140

ISO/TC 212

DPS/KT 144

 

Tractors and machinery for agriculture and forestry

2002-02-14

CEN/TC 144, CEN/TC 334.

ISO/TC 23

DPS/KT 154

 

Aggregates, Natural stone

2007-05-14

CEN/TC 125, CEN/TC 154, CEN/TC 166, CEN/TC 246, CEN/TC 277, CEN/TC 297.

ISO/TC 179

DPS/KT 160

 

Protection against falls from height including working

2002-02-14

CEN/TC 85, CEN/TC 158, CEN/TC 159, CEN/TC 160, CEN/TC 161, CEN/TC 162.

ISO/TC 94, ISO/TC 161, ISO/TC 185

DPS/KT 172

Pulp, paper and board

2003-02-14

CEN/TC 172, CEN/TC 198.

ISO/TC 6, ISO/TC 51, ISO/TC 89

DPS/KT 175

 

 

Round and sawn timber

2003-02-14

CEN/TC 38, CEN/TC 99, CEN/TC 112, CEN/TC 124, CEN/TC 142, CEN/TC 175, CEN/TC 193, CEN/SS H99.

ISO/TC 162, ISO/TC 165

 

DPS/KT 185

 

Threaded and non-threaded mechanical fasteners and accessories

2003-02-14

CEN/TC 185

ISO/TC 2, ISO/TC 1, ISO/TC 4

DPS/KT 205

 

Non-active medical devices

2004-02-28

CEN/TC 163, CEN/TC 205,

CEN/TC 285, CEN/TC 293.

ISO/TC 76, ISO/TC 198.

 

DPS/KT 206

 

Biocompatibility of medical and dental materials and devices

2004-02-28

CEN/TC 102, CEN/TC 206,

CEN/TC 239, CEN/TC 258

ISO/TC 150, ISO/TC 194

 

DPS/KT 207

Furniture

2006-08-10

CEN/TC 93, CEN/TC 171,

CEN/TC 207

ISO/TC 136

DPS/KT 211

Acoustics

2002-02-14

CEN/TC 211, CEN/TC 126.

ISO/TC 43

DPS/KT 215

 

Respiratory and anaesthetic equipment

2004-02-28

CEN/TC 79, CEN/TC 123,

CEN/TC 215.

ISO/TC 121

DPS/KT 218

Rubber and plastics hoses and piping

2002-02-14

CEN/TC 208, CEN/TC 218,

 CEN/TC 253

ISO/TC 45

DPS/KT 224

 

Information systems 

2002-02-14

CEN/TC 224, CEN/TC 225, CEN/TC 251, CEN/TC 263, CEN/TC 278, CEN/TC 310, CEN/TC 331 CEN/TC 377, CEN/WS XFS

ISO/TC 215, ISO/TC 204, JTC1.

 

DPS/KT 230

 

 

 

Water, air and soil quality

2002-02-14

CEN/TC 137, CEN/TC 164, CEN/TC 165, CEN/TC 183, CEN/TC 195, CEN/TC 230, CEN/TC 243, CEN/TC 264, CEN/TC 292, CEN/TC 308, CEN/TC 345, CEN/SS S26,

CEN/SS S27

ISO/TC 146, ISO/TC 147, ISO/TC 190, ISO/TC 224.

 

DPS/KT 233

Biotechnology and microbiology

2006-05-15

CEN/TC 392

ISO/TC 202

DPS/KT 248

Textiles and textile products

2002-02-14

CEN/TC 189, CEN/TC 222,

CEN/TC 248

ISO/TC 38

DPS/KT 249

 

Plastics

2002-02-14

CEN/TC 155, CEN/TC 249,

CEN/TC 266, CEN/TC 366

ISO/TC 61, ISO/TC 138

DPS/KT 250

Structural Eurocodes

2007-05-14

CEN/TC 250, CEN/TC 340.

-

DPS/KT 254

Flexible sheets for waterproofing

2004-04-26

CEN/TC 254

x

DPS/KT 256

 

Railway applications, air transport and transport by water

2007-05-14

CEN/TC 15, CEN/TC 256, CEN/TC 274, CEN/SS T01, CEN/SS T02

ISO/TC 8, ISO/TC 20

 

DPS/KT 261

Packaging

2003-02-14

CEN/TC 261, CEN/TC 119

ISO/TC 122

DPS/KT 269

 

 

 

 

Transportable gas cylinders and

Shell and water-tube boilers   

 2002-02-14

CEN/TC 44, CEN/TC 46, CEN/TC 48, CEN/TC 49, CEN/TC 54, CEN/TC 57, CEN/TC 58, CEN/TC 69, CEN/TC 106, CEN/TC 107, CEN/TC 113, CEN/TC 130, CEN/TC 156, CEN/TC 180, CEN/TC 191, CEN/TC 197, CEN/TC 210, CEN/TC 228, CEN/TC 232, CEN/TC 235, CEN/TC 238, CEN/TC 269, CEN/TC 296, CEN/TC 299, CEN/TC 312, CEN/SS F23, CEN/SS H07, CEN/SS N02,

CEN/SS N21.

ISO/TC 11, ISO/TC 31, ISO/TC 58, ISO/TC 67, ISO/TC 86, ISO/TC 109, ISO/TC 115, ISO/TC 153, ISO/TC 192, ISO/TC 193.

DPS/KT 275

Food analysis – Horizontal methods 

2002-02-14

CEN/TC 194, CEN/TC 275,

CEN/TC 327.

ISO/TC 34

DPS/KT 286

 

 

Liquefied petroleum gas equipment and accessories

2002-02-14

CEN/TC 23, CEN/TC 62, CEN/TC 234, CEN/TC 236, CEN/TC 265, CEN/TC 268, CEN/TC 282, CEN/TC 286, CEN/TC 326, CEN/TC 393

ISO/TC 21

DPS/KT 288

 

Execution of special geotechnical works

2008-01-23

CEN/TC 53, CEN/TC 288,

CEN/TC 341

ISO/TC 182

DPS/KT 298

Pigments and  extenders

2004-02-28

CEN/TC 298, CEN/TC 139

ISO/TC 35, ISO/TC 256

DPS/KT 302

Milk, meet and their products

2002-02-14

CEN/TC 302

ISO/TC 234

DPS/KT 304

 

 

 

Documentation and information

2003-02-14

CEN/TC 304, CEN/TC 329, CEN/TC 287, CEN/TC 353, CEN/TC 279, CEN/SS F07, CEN/SS F16, CEN/SS F17, CEN/WS LTS, CEN/SS A99, CEN/SS F01, CEN/SS F99

ISO/TC 46, ISO/TC 10, ISO/TC 154, ISO/TC 171

 

DPS/KT 305

 

Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection

2008-01-23

CEN/TC 212, CEN/TC 305,

CEN/TC 321

ISO/TC 264

DPS/KT 307

 

 

 

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products – Characteristics  and Methods of sampling and analysis

2002-02-14

CEN/TC 307

x

DPS/KT 309

Footwear

2004-02-28

CEN/TC 309, CEN/TC 289

ISO/TC 216, ISO/TC 120

DPS/KT 316

 

Medical devices utilizing tissues

2002-02-14

CEN/TC 316, CEN/TC 170, CEN/TC 204, CEN/SS S02, CEN/SS S03, CEN/SS S99

ISO/TC 84, ISO/TC 170

DPS/KT 320

 

Transport – Logistics and services

2004-02-28

CEN/TC 301, CEN/TC 320, CEN/TC 344, CEN/TC 354, CEN/SS T03

x

DPS/KT 336

 

Bituminous binders. Road materials

 

2007-05-14

CEN/TC 336, CEN/TC 226, CEN/TC 227, CEN/TC 178, CEN/TC 337, CEN/TC 339, CEN/TC 349.

x

DPS/TC 360

Fresh fruit and vegetables

2005-05-19

CEN/TC 338, CEN/SS C01,

CEN/SS C10

ISO/TC 34


Shkarko