dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

 

Nr.  

 

Data e regjistrimit të kërkesës

 

 

Objekti

 

Data e kthimit të përgjigjes

 

Statusi i kërkesës

 

Tarifa

 

 

01

 

04.12.2018

 

 

Kërkesë për informacion

 

-

 

     Përfunduar

 

__

 

02

 

 

 13.11.2018

 

 

Kërkesë për informacion

 

15.11.2018

 

Përfunduar

 

__

 

03

 

09.11.2018

 

 

Mbi problematikat e hasura në HEC Martanesh

 

14.11.2018

 

Përfunduar

 

__

 

04

 

22.10.2018

 

Kërkesë për informacion

 

 

01.11.2018

 

Përfunduar

 

__

 

05

 

02.10.2018

 

 

Kërkesë për informacion

 

04.10.2018

 

Përfunduar

 

__

 

06

 

17.09.2018

 

 

Kërkesë për informacion

 

01.10.2018

 

Përfunduar

 

__

 

07

 

03.07.2018

 

 

Kërkesë për informacion

 

20.07.2018

 

Përfunduar

 

__

 

08

 

27.06.2018

 

Kërkesë për bashkëpunim me AKSHI

 

 

27.06.2018

 

Përfunduar

 

__

 

09

 

 


26.04.2018

 


Kërkesë mbi standardin shtetëror për artikullin oriz

 

 


30.04.2018

 

Përfunduar

 

__

 

10

 

 

30.03.2018


Kërkesë mbi bashkëpunimin ekonomik me Kinën

 

30.03.2018

 

 

Përfunduar

 

__

 

11

 

28.02.2018

 

 

Kërkesë për standarde dhe specifikime teknike

 

02.03.2018

 

 

Përfunduar

 

__

 

12

 

 

23.02.2018

Kërkesë për përcaktimin e personave përgjegjës për ecurinë e strategjisë së mbrojtjes së Konsumatorit dhe mbikëqyrjes së tregut 2020

 

27.02.2018

 

Përfunduar

 

__

 

 

13

 

 


15.02.2018

 


Kërkesë për standardin e hidrokarbureve

 


16.02.2018

 

Përfunduar

 

__

 

14

 

 

24.01.2018

 

Kërkesë për informacion

 

 

25.01.2018

 

Përfunduar

 

__

 

15

 

17.01.2018

 

Kërkesë për të drejtën e informimit

 

 

 

19.01.2018

 

Përfunduar

 

__