dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

 

Nr.  

 

Data e regjistrimit të kërkesës

 

 

Objekti

 

Data e kthimit të përgjigjes

 

Statusi i kërkesës

 

Tarifa

 

 

01

 

 

 03.07.2018

 

Kërkesë për informacion

 

20.07.2018

 

 

Përfunduar

 

__

 

02

 

27.06.2018

 

 

Kërkesë për bashkëpunim me AKSHI

 

27.06.2018

 

Përfunduar

 

__

 

03

 

26.04.2018

 

Kërkesë mbi standardin shtetëror për artikullin oriz

 

 

30.04.2018

 

Përfunduar

 

__

 

04

 

30.03.2018

 

 

Kërkesë mbi bashkëpunimin ekonomik me Kinën

 

30.03.2018

 

Përfunduar

 

__

 

05

 

28.02.2018

 

 

Kërkesë për standarde dhe specifikime teknike

 

02.03.2018

 

Përfunduar

 

__

 

06

 

23.02.2018

 

Kërkesë për përcaktimin e personave përgjegjës për ecurinë e strategjisë së mbrojtjes së Konsumatorit dhe mbikëqyrjes së tregut 2020

 

27.02.2018

 

Përfunduar

 

__

 

07

 

15.02.2018

 

Kërkesë për standardin e hidrokarbureve

 

 

16.02.2018

 

Përfunduar

 

__

 

08

 

 

24.01.2018

 

Kërkesë për informacion

 

25.01.2018

 

Përfunduar

 

__

 

09

 

 

17.01.2018

 

Kërkesë për të drejtën e informimit

 

19.01.2018

 

 

Përfunduar

 

__

 

10

 

27.12.2017

 

 

Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni

 

11.01.2018

 

 

Përfunduar

 

__

 

11

 

 

12.12.2017

 

Kërkesë për blerje standarde shtetërore

 

 

12.12.2017

 

 

Përfunduar

 

__

 

 

12

 

 

04.12.2017

 

Kërkesë informimi për gjendjen dhe organizimin e veprimtarisë arkivore

 

11.12.2017

 

 

Përfunduar

 

__

 

13

 

 

14.11.2017

 

Kërkesë për informim

 

17.11.2017

 

Përfunduar

 

__

 

14

 

11.10.2017

 

Kërkesë për specifikime teknike për lëndë djegëse

 

 

20.10.2017

 

Përfunduar

 

__

 

15

 

 

28.09.2017

 

Kërkesë për certifikimin e Kartës Teknologjike

 

04.10.2017

 

Përfunduar

 

__

 

16

 

 

04.09.2017

 

Kërkesë për informim

 

 

 

18.09.2017

 

 

Përfunduar

 

__

 

17

 

 

09.06.2017

 

Kërkesë për blerjen e standardeve për lëndë djegëse

 

 

13.06.2017

 

 

Përfunduar

 

__