dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

 

Nr.

 

Data e regjistrimit të kërkesës

 

Objekti

 

Data e kthimit të përgjigjes

 

Statusi i kërkesës

 

Tarifa

 

 

01

 

20.06.2019

 

 

Kërkesë për marrje dokumentacioni

 

21.06.2019

 

     Përfunduar

 

__

 

 

02

 


24.05.2019

 


Kërkesë për blerje standardesh

 


27.05.2019

 

      Përfunduar

 

__

 

03

 

14.05.2019

 

Kërkesë për informacion për standarde

 

 

17.05.2019

 

Përfunduar

 

__

 

04

 

25.01.2019

 

Kërkesë për vënien në dispozicion të listës së Standardeve të harmonizuara për pajisje radio

 

 

28.01.2019

 

Përfunduar

 

__

 

 

Për më tepër rreth regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve