dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Ligjet

Ligji Nr. 9870 - "Për Standardizimin"

 

 

Datë

04.02.2008

Ligji Nr. 10384 - "Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 9870"


 

Datë

24.02.2011

 

 

Ligji Nr. 53 - "Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 9870, datë 4.2.2008", "Për Standardizimin", të ndryshuar


 

Datë

28.05.2015