dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Vendime të Këshillit të Ministrave

     

VKM nr. 789 - Për notifikimet në zbatim të marrëveshjeve për Barrierat Teknike në Tregti dhe të masave sanitare e fitosanitare të Organizatës Botërore të Tregtisë"

 Datë 27.07.2009

VKM nr. 433 - "Për krijimin, përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe kompetencat e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit"

 

Datë 05.05.2010

 

VKM nr. 190 - "Për kodin e hartimit, adoptimit, miratimit dhe zbatimit të standardeve"

           Datë 13.03.2012

VKM nr. 138 - "Disa ndryshime në Vendimin nr. 433, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin, përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe kompetencat e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit"

 

Datë 18.02.2015

VKM nr. 754 - Për krijimin e Bazës së të Dhënave Shtetërore për Sistemin e Menaxhimit  të StandardeveDatë 16.09.2015

VKM nr. 382 - Për miratimin e rregullores "Për veprimtarinë Standardizimit"


 

Datë 27.06.2018