dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Rregullore

1 - Për organizimin dhe funksionimin e Forumit Kombëtar të Standardizimit pranë DPS-së


2 - Rregullore për funksionimin e Bordit Teknik të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit

 


3 - Për funksionimin e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit  


4 - Rregullat dhe procedurat e punës për veprimtaritë Kombëtare të Standardizimit   
5 - Udhëzues për delegatët dhe ekspertët Shqiptarë që marrin pjesë në mbledhjet e Komiteteve Teknike të Standardizimit në nivel Ndërkombëtar (ISO, IEC, dhe CEN, CENELEC, ETSI)   
6 - Pezullimi i punës për një Standard puro Shqiptar të ri, apo ripunim i një Standardi Kombëtar ekzistues   
7 - Notifikimi në CEN/CENELEC i Standardeve të adoptuara
 
8 - Rregullat për kryerjen e aktiviteteve të Standardizimit për Standardet e fushës së Telekomunikacionit të hartuara dhe publikuara nga ETSI   
9 - Shpërndarja dhe shitja e Standardeve  
10 - Për ushtrimin e veprimatrisë me jashtë të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)