dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

DPS merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të ISO-s

 

Në datat 26-28 Shtator 2018, në Gjenevë - Zvicër, u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e 41-të e Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO).

 

Asambleja e Përgjithshme e ISO-s është një nga aktivitetet më të rëndësishme në fushën e standardizimit, në nivel Ndërkombëtar, gjatë të cilës diskutohen çështje me rëndësi të veçantë dhe miratohen dokumente e programe strategjike në fushën e standardizimit.

 

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS).

 

Sesioni i përbashkët i Asamblesë së Përgjithshme ofroi mundësinë për të raportuar dhe shqyrtuar idetë, çështjet kryesore strategjike, politike dhe teknike në lidhje me standardizimin ndërkombëtar, të cilat krijojnë sukses.

 

Gjithashtu, gjatë Asamblesë u zhvilluan disa sesione të hapura me tematika të ndryshme, si më poshtë:

- “Tendencat në tregtinë ndërkombëtare dhe roli i standardeve”;

- “Teknologjia, standardet dhe inovacioni”;

- “Angazhimi i politikbërësve dhe qeverisë”,

 

gjatë të cilave pjesëmarrësit u përqëndruan në problematikat dhe diskutuan së bashku disa mundësi të përbashkëta, në përputhje me Planin Strategjik të ISO-s, në fushat ku standardet mund të bëjnë dallimin dhe të identifikojnë fushat e ardhshme që duhet të adresohen.

 

 

 

Tiranë, më 01 Tetor 2018

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.al

 Shto koment