dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

“Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe të testimit”

 

 

Standardi Shqiptar SSH EN ISO/IEC 17025:2017 “Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe të testimit” po përkthehet i plotë në gjuhën shqipe.

 

Standardi Shqiptar SSH EN ISO/IEC 17025:2017 “Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe të testimit” po përkthehet i plotë në gjuhën shqipe.

 

Faza e parë e përkthimit mbaruar dhe tani është në process rishikimi nga Komiteti Teknik nr.1.

 

Mbas rishikimit dhe aprovimit nga KT nr.1, ky standard do të vihet në dispozicion të kujtdo që është i interesuar për të si Standard Shqiptar, i adoptuar me përkthim të plotë.

 

Për të gjithë të interesuarit, për informacione të mëtejshme lutem kontaktoni në adresën:

 

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment