dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Europiane

 

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) dhe Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimin (CENELEC), do të organizojnë në Bruksel në datat 29 dhe 30 prill një aktivitet mbi Ditën e Standardeve.

 

Dita e Standardeve është një seancë informimi dy-ditore që synon të trajnojë pjesëmarrësit e rinj mbi Standardizimin Evropian, si dhe ata që dëshirojnë të kuptojnë më shumë për sistemet e Organizimit të CEN dhe CENELEC.

Pjesëmarrësit do të mësojnë më shumë rreth Sistemit Evropian të Standardizimit dhe përfitimet e tij. Ata do të marrin një pasqyrë të qartë dhe të strukturuar të Sistemit Evropian të Standardizimit, produkteve dhe proceseve të CEN dhe CENELEC.

 

Aktiviteti që do të organizohet krijon mundësinë për të:

 

  • marrë pjesë në një trajnim dy ditor të ofruar nga ekspertë Evropian;
  • kuptuar rolin dhe avantazhet e Standardeve Evropiane;
  • mësuar rreth procesit të hartimit të Standardeve Evropiane;
  • dëgjuar se si bizneset përfitojnë nga përdorimi i Standardeve;
  • zbuluar trendet aktuale dhe të ardhshme të Standardizimit;
  • shqyrtuar kontekstin e Standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare;
  • gjetur lidhjen midis legjislacionit dhe Standardizimit;
  • takuar ekspertët e Standardizimit nga CEN dhe CENELEC;
  • marrë përgjigje për pyetjet tuaja rreth Standardeve Europiane;
  • krijuar lidhje me pjesëmarrësit e tjerë të interesuar për standardizimin.

 

Kush mund të marrë pjesë?

Të gjithë personat e interesuar rreth Sistemit Evropian të Standardizimit janë të mirëpritur: Organizatat kombëtare të standardizimit, institucionet evropiane, qendrat kërkimore dhe akademike, studentët, administratat dhe qeveria, industria dhe shoqatat e tyre, shoqatat e mjedisit, shoqatat e konsumatorit, sindikatat dhe palët e interesuara.

 

Regjistrimi në këtë event është pa pagesë por ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj duke u regjistruar online deri më 24 Prill 2019. Do e vlerësonim shumë nëse e përhapni këtë lajm duke njoftuar kategoritë e ndryshme të biznesit dhe rrethin tuaj shoqëror që mendoni se mund të jenë të interesuar për të kuptuar dhe për të marrë më shumë informacione mbi Sistemin Evropian të Standardizmit.

 

CEN-CENELEC Qendra e Menaxhimit, rue de la Science 23, 1040 Bruksel, Belgjik.

 

 


Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment