dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

Arritjet në fushën e Standardizimit

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) ka publikuar arritjet në fushën e Standardizimit.

 

● Janë adoptuar rreth 97% e totalit të standardeve Europiane (CEN&CENELEC) dhe 100 % standardet europiane të harmonizuara si Standarde Shqiptare të harmonizuara.
Arkiva - 25,395 Standarde Europiane (EN&HD + amendamentet) Standarde Shqiptare, specifikisht:
• 3,069 standarde ETSI;
• 6,620 standarde të CENELEC;
• 15,706 standarde të CEN
si dhe
• 4,984 standarde ndërkombëtare të ISO&IEC.

 

Janë në proces për t'u adoptuar si Standarde Shqiptare (SSH) me përkthim të plotë 4 standarde europiane, si SSH EN ISO 14816:2015; SSH EN ISO 9001; SSH EN ISO 17025; SSH EN ISO/IEC 14001 ose rreth 180 faqe.

 

● Gjatë 2018, u adoptuan gjithsej 2604 standarde ose 30% më shume se plani, nga të cilat:
• 1,096 të publikuara nga CEN;
• 488 të publikuara nga CENELEC;
• 400 të publikuara nga ETSI;
• 470 të publikuara nga ISO;
• 150 të publikuara nga IEC.

 

 

Për më tepër klikoni:

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.al

 Shto koment