dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 1 “Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale”

Përkthim standardi KT_01.jpg

Më datën 27 mars 2019 në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit u mbajt mbledhja e Komitetit Teknik Nr. 1 “Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale”, nën drejtimin e kryetarit zotit Gentian Muça. Morën pjesë edhe anëtarët e tjerë të këtij komiteti si dhe drejtori i Drejtorisë së Standardeve z. Gentian Gjyrezi.

 

Pas publikimit të projektstandardeve në Buletimin Nr. 77 (1 janar - 30 qershor) të DPS-së për subjektet e interesuara që brenda periudhës prej 60 ditësh nga data e publikimit të buletinit të jepnin mendimin e tyre, filloi dhe mbledhja e komitetit për adoptim e standardeve.

 

Objekti kryesor i kësaj mbledhjeje ishte adoptimi i standardeve evropiane EN dhe ndërkombëtare ISO si standarde shqiptare SSH e që kanë të bëjnë me menaxhimin e cilësisë dhe kënaqësisë së klientit, të shoqëruara me udhëzimet përkatëse.

 

Përzgjedhja e standardeve evropiane dhe ndërkombëtare ishte bërë prej anëtarëve të Komitetit Teknik, sipas planifikimit të punës së 6-mujorit të parë të vitit 2019 që të adoptohen si standarde shqiptare me hartim të faqes së parë në gjuhën shqipe duke mos i bërë asnjë ndryshim tekstit.

 

Gjithashtu puna e anëtarëve u përqendrua edhe një herë tek përkthimi i standardit SSH EN ISO/IEC 17025:2017, i cili duhet të marrë formën përfundimtare si standard shqiptar i përkthyer në gjuhën shqipe.

 

 

 


Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment