dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Standardet e reja ISO për ruajtjen e kushteve klimatike në të gjithë botën

 

Përmbytjet, thatësirat, temperaturat ekstreme – të cilat tregojnë se trajtimi i ndryshimeve klimatike është një nga çështjet më të rëndësishme në botë. Publikimi i dy standardeve të Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), do të ketë një ndikim të madh në reduktimin e gazrave serrë të dëmshëm.

 

Trajtimi i efektit të emetimeve të gazrave serrë (GHG) në ngrohjen globale dhe ndikimi i mëtejshëm mbi ndryshimet klimatike është një nga sfidat kyçe dhe më të vështira të kësaj periudhe. Pavarësisht përpjekjeve të përbashkëta, ngrohja globale mbetet mbi 1.5°C.

 

Shërbimi kombëtar i motit në Mbretërinë e Bashkuar, ka parashikuar se nivelet e dioksidit të karbonit (CO2) në atmosferë do të kenë një rritje të konsiderueshme gjatë këtij viti. Kjo rritje po nxitet nga djegia e vazhdueshme e lëndëve djegëse fosile dhe shkatërrimi i pyjeve. Shkencëtarët e fushës thonë se nëse ngrohja globale nuk mbahet në kontroll nën temperaturën 1.5°C, kushtet ekstreme të motit, përmbytjet, thatësirat dhe zjarret do të bëhen më të shpeshta dhe si pasojë e tyre do të rritet numri i vdekjeve.

 

Që nga Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike (UNFCCC) e cila është mbajtur në vitin 1992, ka pasur një zhvillim të dukshëm në nxitjen e veprimeve ndërkombëtare mbi ndryshimet klimatike. Përpjekjet e vazhdueshme çuan në Marrëveshjen e Parisit të vitit 2015, e cila u lejon vendeve të ndryshme të vendosin strategjitë e tyre mbi ndryshimet klimatike. Qëllimi i Marrëveshjes së Parisit është mbjatja nën kontroll e temperaturës mesatare globale deri në 2°C. Megjithatë, është e qartë se veprimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të siguruar përmbushjen e këtyre objektivave.

 

Përballja me ndryshimet klimatike kërkon veprim të koordinuar jo vetëm nga vendet anembanë botës, por edhe nga palët e interesuara jo publikë, si nga qytetet ashtu dhe nga sektori privat. Kjo është arsyeja për të cilën Standardet Ndërkombëtare ISO 14064-2 dhe ISO 14064-3 luajnë një rol të madh në zgjidhjen e kësaj çështjeje.

 

Standardi ISO 14064-2 përdoret për të përcaktuar sasinë e reduktimeve të emetimeve të gazit serrë GHG, ndërsa standardi ISO 14064-3 shërben për të verifikuar raportet e zhvilluara duke përdorur standardin 14064-2 dhe sasitë e tjera të gazit të nivelit të projekuar. Standardi ISO 14064-2 është vënë në zbatim për herë të parë në vitin 2006 mbi llojet e ndryshme të cilësisë së karbonit, duke përfshirë programet e gazit serrë GHG të sektorit kombëtar/vendor /privat.

 

Standardi ISO 14064 u hartua nga komiteti teknik ISO/TC 207, Menaxhimi i mjedisit, nënkomiteti SC 7, Menaxhimi i gazeve serrë dhe aktivitetet e ngjashme, sekretariati i të cilit mbahet nga SAC, anëtar i ISO për Kinën, në bashkëpunim me SCC, anëtar i ISO për Kanadanë.

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment