dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Standardi i ri ISO për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave urbane

 

Zhvillimi i zonave urbane me ritme të shpejta ndikon në burimet financiare dhe në infrastrukturën e vendit. Ky fenomen nuk mund të ndalohet, prandaj është e rëndësishme që kryetarët e bashkive apo drejtuesit e qyteteve duhet të marrin masat e duhura për të përballuar zhvillimin e vrullshëm të urbanizimit. Për të përballuar dhe menaxhuar të gjithë fluksin e urbanizimit, Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO), me mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, ka filluar të hartojë një standard të ri ndërkombëtar, i cili synon të ndihmojë qeverinë vendore, për të krijuar mjedise urbane të sigurta dhe të qëndrueshme.

 

600 qytete, të klasifikuara si më të zhvilluarat në botë, përbëjnë rreth 20% të popullsisë së botës dhe përfaqësojnë rreth 60% të GDP-së botërore. Mendohet se deri në vitin 2050, rreth 68% e popullsisë së botës do të shpërngulet nga zonat rurale në zonat urbane dhe kjo rritje ndikon në fatkeqësitë natyrore apo problematikat e ndryshme që sjell mbipopullimi në qytet.

 

Në vitin 2018, faktet kanë treguar, që më shumë se 17 milion banorë, janë zhvendosur nga banesat e tyre për shkak të fatkeqësive të papritura, siç janë përmbytjet apo fenomene të tjera natyrore 2). Një mot i paqëndrueshëm nënkupton fatkeqësi natyrore më të shpeshta dhe të papritura, gjë për të cilën zonat urbane duhet të jenë të përgatitura për t’i përballuar.

 

ISO është duke hartuar standardin e ri, për qëndrueshmërinë apo stabilitetin e zonave urbane, i cili synon të mbështesë politikën kombëtare dhe vendase, për t'u përballur me sfida të reja, që ndodhin nga ndryshimet klimatike dhe zhvendosja e numrit të madh të popullsisë. Ky standard do të përcaktojë një sistem specifik për qëndrueshmërinë e zonave urbane, të qartësojë parimet dhe konceptet bazë dhe do ndihmojë përdoruesit për të identifikuar, vëzhguar dhe zbatuar metodat e duhura për t'i bërë zonat urbane më të qëndrueshme për të jetuar.

 

Hartimi i standardit ISO po drejtohet nën kujdesin e UN-Habitat, programi i Kombeve të Bashkuara, i cili mundëson krijimin e vendbanimeve dhe qëndrueshmërinë e zonave urbane. Eksperienca e tyre 15 vjeçare ne terren sjell përmirësime në hartimin e standardit ISO/TC 292, Siguria dhe qëndrueshmëria.

 

Zoti Esteban Leon, Kryetari i Programit të Përgatitjes së Qëndrueshmërisë së Zonave Urbane në UN-Habitat dhe anëtari kryesor i grupit të punës, thekson se një qytet i qëndrueshëm duhet të vlerësojë, planifikojë dhe veprojë për t'u përgatitur dhe përgjigjur të gjitha sfidave, qofshin ato të papritura ose jo!

 

"Këto janë parimet bazë, por një pjesë e madhe e zonave urbane kanë nevojë për udhëzime më të qarta për t’i vënë në zbatim dhe mënyrën e duhur se si mund ta arrijnë këtë qëllim. Standardi ISO do të mbështesë zonat urbane dhe do të ndihmojë në përmirësimin e jetesës së banorëve në zonat urbane".

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment