dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

 

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: “Rregullorja mbi strukturat ndërtimore”.

 

Ky standard 55 faqësh, përfshin rregulla të përgjithshme dhe rregulla specifike mbi: strukturat e betonit, strukturat e çelikut, strukturat e çelikut dhe betonit, strukturat e drurit, strukturat e muraturës, modelin gjeoteknik dhe strukturat gjeoteknike, projektimin e strukturave, rezistencën ndaj tërmeteve, strukturat e aluminit, dispozitat kalimtare dhe ato përfundimtare.

 

Në objektiv është krijimi, realizimi dhe mirëmbajtja e strukturave të ndërtesave në një mënyrë bashkëkohore. Si rezultat i procesit të harmonizimit të legjislacionit të brendshëm me legjislacionin e BE-së, Republika e Serbisë ka detyrimin të zbatojë Eurokodet lidhur me Standardet Evropiane për krijimin dhe realizimin e ndërtimeve dhe të harmonizojë me to legjislacionin e brendshëm.

 

Afati i fundit për marrjen e komenteve është 01-09-2019.

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment