dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

 

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: Rregullore mbi kërkesat teknike të biokarburanteve dhe biolikuideve.

 

Ky standard 4 faqësh, përshkruan kërkesat teknike dhe kërkesat e tjera që duhet të përmbushin biokarburantet dhe biolikuidet në tregun e Republikës së Serbisë, në vlerësim të konformitetit të biokarburanteve dhe biolikuideve. 

 

Në objektiv është përcaktimi i kërkesave të cilësisë së biokarburanteve dhe biolikuideve të vendosura në tregun e Republikës së Serbisë, si dhe përcaktimi i një mënyrë për të vlerësuar përputhshmërinë e biokarburanteve dhe biolikuideve me kushtet e vendosura nga kërkesat e cilësisë së tyre.

 

 

Afati i fundit për marrjen e komenteve është 06-10-2019.

 

 

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment