dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

 

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi nëpërmjet notifikimit përkatës se po përgatitet një standard kombëtar puro serb me titull: Rregullore mbi kërkesat teknike për disa lloje specifike mbetjesh që nuk konsiderohen më mbetje.

 

Ky standard 27 faqësh, përcakton kërkesat teknike për lloje të caktuara të mbetjeve (letra, qelq, gomë, tekstile, metale dhe agregate), të cilat në përputhje me udhëzimet e Bashkimit Evropian nuk do të konsiderohen më mbetje.

 

Në objektiv është përcaktimi i kërkesave që këto mbetje duhet të përmbushin që të mos konsiderohen më të tilla.

 

Afati i fundit për marrjen e komenteve është 13-10-2019.

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.alShto koment