dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Takimet e DPS me bizneset dhe gratë sipërmarrëse të Shqipërisë

Gjatë vitit 2019 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) ka realizuar takime me rreth 80 biznese të ndryshme kryesisht me gratë sipërmarrëse në disa nga qytetet e Shqipërisë. 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) ka qenë prezente me prezantime por edhe duke pasqyruar informacione rreth DPS dhe Komiteteve Teknike të saj. DPS ka promovuar më së shumti standardet e fushës së ndërtimit, ushqimit, paketimit, vendosjen e mallrave ne treg etj.

 

Pjesëmarrja e DPS-së në këto takime, në cilësinë e lektorit, vjen në kuadër të angazhimit të saj për të rritur ndërgjegjësimin e sipërmarrjes vendase për rëndësinë e përdorimit të standardeve në produktet dhe shërbimet e ofruara.

 

Kjo iniciativë do të shpërndahet edhe në qytete të tjera, ku DPS-ja do të vijojë të promovojë në komunitetin e sipërmarrjes private rëndësinë e standardeve dhe rolin e tyre në kuadër të integrimit europian dhe në kuadër të rritjes së cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore dhe jo vetëm.

 

          

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

 

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4)  222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web: www.dps.gov.alShto koment