dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Sigurimi i jetesës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqënies për të gjitha grup moshat


 

Kujdesi shëndetësor cilësor është një e drejtë e njeriut. Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin ISO ofron standarde të shumta, të cilat mbështesin praktika mjekësore të sigurta dhe cilësore për të ndihmuar stafin e kujdesit mjekësor në ofrimin e shërbimeve të besueshme dhe efektive.

 

Standardet ISO për kujdesin shëndetësor përfshijnë standarde mbi metodat e sterilizimit të  pajisjeve mjekësore, implantet dhe instrumentet kirurgjikale, programet për funksionimin e pajisjeve shëndetësore. Seritë e standardeve ISO 11137 për mbrojtjen e pajisjeve të kujdesit shëndetësor nga rrezatimi dhe ISO 7153 për materialet dhe pajisjet kirurgjikale.

 

Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin ISO ka hartuar edhe standarde për të ndihmuar shtetet të promovojnë kujdesin për shëndetin dhe mirëqenien në komunitete, të tilla si Marrëveshja Ndërkombëtare e Punës IWA 18, Kuadri për shërbime të integruara të kujdesit shëndetësore gjatë gjithë jetës të njerëzve të komuniteteve në çdo grup moshë dhe standardin ISO 37101 për zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve.

 

 


Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën: 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI)

Kutia Postare 98

1014 Tiranë – Shqipëri

Tel: + 355 (4)  222 62 55

Fax: + 355 (4) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al


 Shto koment