Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-08-23
Time: 08:26


Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 72: Ashensorët e zjarrfiksave
Anglisht
Publikuar 
12.12.2014 
96 fq.
PDF
6545 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Kontrolli dhe provat - Pjesa 50: Rregullat e projektimit, llogaritjet, kontrollet dhe provat e komponentëve të ashensorëve
Anglisht
Publikuar 
12.12.2014 
165 fq.
PDF
8330 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 20: Ashensorë pasagjerësh për mallra dhe për pasagjer
Anglisht
Publikuar 
24.09.2014 
217 fq.
PDF
8925 lek 
Rregulla sigurie për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 22: Ashensorë elektrik me rrugë të pjerrët
Anglisht
Publikuar 
24.09.2014 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
Anglisht
Publikuar 
29.05.2013 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Mirembajtja e ashensoreve dhe e shkalleve lëvizëse - Rregullat per instruksionet e mirembajtjes
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për ngritje
Anglisht
Publikuar 
13.02.2009 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 3: Informacion për përdorimin dhe mirëmbajtjen
Anglisht
Publikuar 
13.02.2009 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Fundet për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 7: Xhunto konike simetrike
Anglisht
Publikuar 
19.06.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Kabllo çeliku - Siguria - Part 5: Kavo me fije të përdredhur për ngritje

11 të gjetura, faqe 1 nga 1        1 

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri