dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Aerodinamikat - Pjesa 4: Kërkesat dhe procedurat e provës për aerodinamikat në trase të hapur
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
146 fq.
PDF
7497 lek 
Zbatime në hekurudhë - Aerodinamika - Pjesa 6: Kërkesat dhe procedurat e provës për vlerësimin e erës përballë
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
128 fq.
PDF
7497 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kabina e drejtuesit - Pjesa 3: Projekti i ekraneve
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
144 fq.
PDF
7497 lek 
Zbatime në hekurudhë - Shënimi mbi mjetet hekurudhore - Pjesa 1: Vagonët e mallrave
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Metodat e llogaritjes të distancave të ndalimit, ngadalësimit dhe frenimit të menjëhershëm - Pjesa 1: Llogaritjet hap pas hapi për serinë e mjeteve hekurudhore (lokomotiva+vagona) ose për mjete të veçanta
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Procedura e testimit për vagonat e pasagjerëve
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Mbrojtja nga rrëshqitja e rrotës
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
84 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Frenimi - Kërkesat për sistemin e frenimit të trenave të tërhequr nga lokomotiva
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kabina e drejtuesit - Pjesa 1: Të dhënat antropometrike dhe dukshmëria
Anglisht
Publikuar 
19.06.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Trase - Pranimi i punëve - Pjesa 5: Procedurat për riprodhimin e shinave në linjë normale, ndryshuesit e kalimeve, kryqëzimet dhe zgjerimet hekurudhore
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
142 fq.
PDF
7497 lek 
Zbatime në hekurudhë - Zbatime të mjetit hekurudhor - Softueri në bordin e mjetit hekurudhor
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 2: Matja e energjisë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
89 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e përzgjedhjes së rrymës - Vlefshmëria e simulimit të ndërveprimit dinamik ndërmjet pantografit dhe linjës ajrore të kontaktit
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit, sinjalizimit dhe përpunimit - Sistemet elektronike për sinjalizimin që lidhen me sigurinë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
123 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje elektronike hekurudhore - Rrjeti i komunikimit të trenit (TCN) - Pjesa 2-6: Komunikimi tren - tokë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kontrollori i ekranit të trenit në kabinën e shoferit (TDC) - Pjesa 1: Struktura e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet fikse - Përpunimi, matjet dhe demonstrimi i sigurisë për sistemet tërheqëse elektrike
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjet hekurudhor - Masat mbrojtëse në lidhje me rreziqet elektrike
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e forcave vertikale në rrota dhe kompletet e akseve dhe rrotave - Pjesa 1: Vendet e matjes në trase për mjetet në shërbim
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjet hekurudhor - Kërkesat për provën pa shkatërrim për mekanizmin e lëvizjes në mirëmbajtjen e hekurudhës - Pjesa 1: Komplete aksesh dhe rrotash

155 të gjetura, faqe 1 nga 8        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7