dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 13
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet fikse - Përpunimi, matjet dhe demonstrimi i sigurisë për sistemet tërheqëse elektrike
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Zbatime në hekurudhë - Kontrollori i ekranit të trenit në kabinën e shoferit (TDC) - Pjesa 1: Struktura e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e komunikimit, sinjalizimit dhe përpunimit - Sistemet elektronike për sinjalizimin që lidhen me sigurinë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
123 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje elektronike hekurudhore - Rrjeti i komunikimit të trenit (TCN) - Pjesa 2-6: Komunikimi tren - tokë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
89 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e përzgjedhjes së rrymës - Vlefshmëria e simulimit të ndërveprimit dinamik ndërmjet pantografit dhe linjës ajrore të kontaktit
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 2: Matja e energjisë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
142 fq.
PDF
7497 lek 
Zbatime në hekurudhë - Zbatime të mjetit hekurudhor - Softueri në bordin e mjetit hekurudhor
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjet hekurudhor - Masat mbrojtëse në lidhje me rreziqet elektrike
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Infrastruktura – Prova pa shkatërrim e shinave në trase - Pjesa 3: Kërkesat për identifikimin e defekteve të brendshme dhe sipërfaqësore të shinës
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e forcave vertikale në rrota dhe kompletet e akseve dhe rrotave - Pjesa 1: Vendet e matjes në trase për mjetet në shërbim
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjet hekurudhor - Kërkesat për provën pa shkatërrim për mekanizmin e lëvizjes në mirëmbajtjen e hekurudhës - Pjesa 1: Komplete aksesh dhe rrotash
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
79 fq.
PDF
6128 lek 
Zbatime në hekurudhë - Specifikim dhe paraqitje të besueshmërisë, vlefshmërisë, mirëmbajtjes dhe sigurisë (RAMS) - Pjesa 2: Qasja e sistemeve ndaj sigurisë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 3: Menaxhimi i të dhënave
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje elektronike të hekurudhës - Nënsistemet për hekurudhat të multimedias dhe telematikës në bord - Pjesa 1: Struktura e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
107 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Mjeti hekurudhor - Pajisjet elektronike
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
167 fq.
PDF
8330 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 4: Komunikimi
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
105 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Specifikim dhe paraqitje të besueshmërisë, vlefshmërisë, mirëmbajtjes dhe sigurisë (RAMS) - Pjesa 1: Procesi RAMS i përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
95 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 2: Matja e energjisë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Matja e energjisë në bordin e trenave - Pjesa 5: Vlerësimi i konformitetit

151 të gjetura, faqe 1 nga 8        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7