dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.05.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 11: Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet të lidhura me sistemet e fuqisë me tension të ulët - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
24.05.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm — Matja, vlerësimi dhe kufijtë e ashpërsisë së vibrimit
Anglisht
Publikuar 
25.04.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Prova mbi kabllo elektrikë dhe kabllo me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-24: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria C
Anglisht
Publikuar 
25.04.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-25: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria D
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 7: Kërkesa speciale për aparatet shumë funksionalë
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
76 fq.
PDF
6128 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-201: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 8: Kërkesa speciale për pajisjet ndihmëse
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 6: Kërkesa speciale për ohmmetrat (matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
18.04.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Aparate matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 5: Kërkesa speciale për matësat e fazës, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkroskopët
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Llamba led tubolare me xhokol GX16t-5 - Specifikime të sigurisë
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-23: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria B
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-10: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuar vertikalisht - Aparati
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-10: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuar vertikalisht - Aparati
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Kabllot elektrike dhe kabllot me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 501: Provat mekanike - Provat për të përcaktuar vetitë mekanike të përbërjeve izoluesve dhe veshëse
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-22: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Standardi i produktit që mbulon shenjat ndriçuese me llamba shkarkimi dhe/ose LED (dioda emetuese të dritës) dhe/ose EL (elektro-lumineshente) burimet e dritës me një tension nominal jo më të madh se 1000 V, me përjashtim të ndriçimit të përgjithshëm,trafikut ose në rastet e emergjencës
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-21: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A F/R
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Pajisjet shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-74: Kërkesa të veçanta për ngrohësit portativ me zhytje
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta për grirësit e mbeturinave ushqimore
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Komandimi elektrik automatik - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për kontrollet e ndjeshmërisë ndaj lagështirës

1293 të gjetura, faqe 1 nga 65        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7