dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Matësit e energjisë termike - Pjesa 6: Instalimi, vënia në punë, kontrolli operacional dhe mirëmbajtja
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Matësit e energjisë termike - Pjesa 5: Provat e verifikimit fillestar
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Matës gazi ultrasonik për gazin që përdoret në banesa
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Matësit e gazit - Aparate konvertimi - Pjesa 1: Konvertues volumi
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Matësit e energjisë termike - Pjesa 4: Provat e miratimit të modelit
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Matësit e energjisë termike - Pjesa 2: Kërkesat e ndërtimit
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Matës të energjisë termike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
19.11.2018 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me diafragmë
Anglisht
Publikuar 
19.11.2018 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me zhvendosje rrotulluese
Anglisht
Publikuar 
19.11.2018 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me turbinë
Anglisht
Publikuar 
08.11.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Matësa uji për ujë të ftohtë të pijshëm dhe ujë të ngrohtë - Pjesa 5: Kërkesat e instalimit (ISO 4064-5:2014)
Anglisht
Publikuar 
08.11.2017 
112 fq.
PDF
7021 lek 
Matësa uji për ujë të ftohtë të pijshëm dhe ujë të ngrohtë - Pjesa 2: Metodat e provës (ISO 4064-2:2014)
Anglisht
Publikuar 
08.11.2017 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Matësa uji për ujë të ftohtë të pijshëm dhe ujë të ngrohtë - Pjesa 1: Kërkesat teknike dhe metrologjike (ISO 4064-1:2014)
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje dore të sprucimit elektrostatik - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 3: Pajisje dore të sprucimit të koagulantit të djegshëm
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje dore të sprucimit elektrostatik - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 2: Pajisje dore të sprucimit të veshjeve në trajtë pluhuri të djegshëm
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje dore të sprucimit elektrostatik - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 1: Pajisje dore të sprucimit për materiale veshëse prej lëngjesh të djegshëm

16 të gjetura, faqe 1 nga 1        1