dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Transmetues dhe marrës radiotelefonik për shërbimit detar të lëvizshëm që punojnë në bandat VHF që përdoren në lundrimin në rrugët ujore në tokë; Standard i harmonizuar për aksesin në spektrin e radios dhe për karakteristikat për shërbimet e emergjencës
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
105 fq.
PDF
7021 lek 
Telekomunikacioni Dixhital i Zgjeruar Pa Kordon (DECT); Stacioni Rele Pa Kabëll (Wireless) (WRS)
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
87 fq.
PDF
6545 lek 
Transmetimi Dixhital Video (DVB); Sistemet për nëntitujt
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Sistemi Global për komunikim të Lëvizshëm (GSM); Kërkesat për funksionimin GSM në hekurudha
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
154 fq.
PDF
8330 lek 
Kërkesat e aksesueshmërisë për produktet dhe shërbimet ICT
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Inxhinieria e Mjedisit (EE); Pajisje elektrike dhe elektronike për përdorim shtëpiak dhe për zyrë; Matja e konsumit të energjisë në rrjet së pajisjeve të gatishmërisë të ndërlidhjes; Standard i harmonizuar që mbulon metodën e matjes për Rregullin e EC 1275/2008 të ndryshuar me Rregullin e EU-së 801/2013
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Inxhinieria e Mjedisit (EE); Metodologjia e matjes së Efikasitetit të Energjisë dhe metrikat për Funksionet e Virtualizuara të Rrjetit (NFV)
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Inxhinieria e Mjedisit (EE); Metodologjia e matjes së Efikasitetit të Energjisë dhe metrikat për pajisjet RAN
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Aksesi, Terminalet, Transmetimi dhe Multipleksimi (ATTM); Menaxhimit i energjisë; Infrastruktura operacionale; KPI-të globale; Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Aksesi, Terminalet, Transmetimi dhe Multipleksimi (ATTM); Menaxhimit i energjisë; Infrastruktura operacionale; KPI-të globale; Pjesa 2: Kërkesat specifike; Nën-pjesa 2: Rrjetat e aksesit të fiksuar, me brez të gjerë frekuence
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 1: Arkitektura dhe Korniza
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 2 Përmbajtja semantike
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 3: Formatet
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 4: Lidhjet; Nën-pjesa 1: Lidhjet dhe dërgimi i mesazheve
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 4: Lidhjet; Nën-pjesa 2: Prova dhe identifikimi i lidhjeve
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara të Livrimit; Pjesa 4: Lidhjet; Nën-pjesa 3: Aftësitë/kërkesat e lidhjes
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara në Postë (REM); Pjesa 1: Arkitektura dhe korniza
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara në Postë (REM); Pjesa 2: Përmbajtja semantike
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara në Postë (REM); Pjesa 3: Formatet
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara në Postë (REM); Pjesa 4: Profilet e ndërveprimit

80 të gjetura, faqe 1 nga 4        1 | 2 | 3 | 4