dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
23.07.2019 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave - Metodat e ndërveprimit të dritës me një grimcë të vetme - Pjesa 4: Numëruesi i grimcave të ajrit nëpërmjet shpërhapjes së dritës për mjediset e pastra
Anglisht
Publikuar 
20.11.2015 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Përcaktimi i zonës sipërfaqësore specifike të trupave të ngurtë nëpërmjet përthithjes së gazit - Metoda BET
Anglisht
Publikuar 
07.04.2014 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Sitat test - Kërkesat teknike dhe testimi - Pjesa 2: Sitat test prej pllake metalike të shpuar
Anglisht
Publikuar 
07.04.2014 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sitat test - Kërkesat teknike dhe testimi - Pjesa 1: Sitat test prej thurje teli metalik
Anglisht
Publikuar 
07.04.2014 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Sitat test - Kërkesat teknike dhe testimi - Pjesa 1: Sitat test prej thurje teli metalik
Anglisht
Publikuar 
16.03.2011 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Materiale të grimcuara - Marja e mostrës dhe ndarjen e mostrës për përcaktimin e vetive të grimcës
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova me sitje - Metodat që përdorin sita prove prej teli të thurur dhe pllakë metalike e biruar
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Pëcaktimi i sipëfaqes specifike të trupave të ngurtë nëpërmjet pëthithjes së gazit duke pëndorur metodën BET
Anglisht
Publikuar 
01.10.2004 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Provat për vetitë e përgjithshme të agregateve - Pjesa 3: Procedurat dhe terminologjia për përshkrimin e thjeshtë petrografik
Anglisht
Publikuar 
01.01.1996 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Sita prove. Material teli i thurur, pjate metalike, pllake metalike e shpuar dhe flete e elektroformuar. Përmasat nominale te vrimave

10 të gjetura, faqe 1 nga 1        1