dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje elektrike saldimi - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 1: Standard i familjes së produktit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldim
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
153 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje për saldim me hark — Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldim
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje për saldim elektrik - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz deri 300 GHz) - Pjesa 2: Pajisje për saldimin me hark
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 4: Inspektimi dhe prova periodike
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
75 fq.
PDF
6128 lek 
Pajisje për saldimin me rezistencë - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për projektimin, prodhimin dhe instalimin
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje për saldimin me rezistencë - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për projektimin, prodhimin dhe instalimin
Anglisht
Publikuar 
10.06.2016 
135 fq.
PDF
7497 lek 
Pajisje për saldim me hark - Pjesa 10: Kërkesat për pajtueshmërinë elektromagnetike (EMC)
Anglisht
Publikuar 
23.11.2015 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje për saldimin me rezistencë - Pjesa 2: Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike (EMC)
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje për saldim me hark - Pjesa 10: Kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike (EMC)
Anglisht
Publikuar 
23.10.2014 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje për saldim me hark - Pjesa 3: Pajisje për ndezjen dhe stabilizimin e harkut
Anglisht
Publikuar 
30.01.2014 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 5: Ushqyes teli mbushës
Anglisht
Publikuar 
07.11.2013 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje
Anglisht
Publikuar 
07.11.2013 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 7: Kanellat e saldimit
Anglisht
Publikuar 
20.11.2012 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Saldimi - Inspektimi i pranimit i makinave të saldimit me tufë elektronesh - Pjesa 6: Matja e qëndrueshmërisë së pozicionit të pikës së saldimit
Anglisht
Publikuar 
12.11.2012 
119 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisje për saldim me hark — Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldim
Anglisht
Shfuqizuar 
25.11.2011 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisjet për saldimin me hark - Pjesa 4: Inspektimi dhe provat gjatë punës
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 11: Mbajtëset e elektrodave
Anglisht
Publikuar 
21.06.2010 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 8: Konsolat e gazit për sistemet e saldimit dhe prerjes me plazëm
Anglisht
Publikuar 
17.06.2009 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje për saldimin me rezistencë - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për projektimin, prodhimin dhe instalimin

41 të gjetura, faqe 1 nga 3        1 | 2 | 3