dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
19.07.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 5: Emetimi dhe imuniteti i aparateve dhe instalimeve fikse të furnizimit me energji
Anglisht
Projekt 
19.07.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 4: Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalimet fikse - Përpunimi, matjet dhe demonstrimi i sigurisë për sistemet tërheqëse elektrike
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
89 fq.
PDF
6545 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e përzgjedhjes së rrymës - Vlefshmëria e simulimit të ndërveprimit dinamik ndërmjet pantografit dhe linjës ajrore të kontaktit
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
416 fq.
PDF
12614 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 811: Tërheqja elektrike
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
105 fq.
PDF
7021 lek 
Zbatime në hekurudhë - Specifikim dhe paraqitje të besueshmërisë, vlefshmërisë, mirëmbajtjes dhe sigurisë (RAMS) - Pjesa 1: Procesi RAMS i përgjithshëm
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Zbatime në hekurudhë - Vetitë e izolimit - Pjesa 2: Mbitensionet dhe mbrojtja përkatëse
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 5: Emetimi dhe imuniteti i aparateve dhe instalimeve fikse të furnizimit me energji
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Vetitë e izolimit - Pjesa 1: Kërkesat bazë - Largësitë e izolimit në ajër dhe të rrjedhjes për të gjitha pajisjet elektrike dhe elektronike
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Zbatime në hekurudhë - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 4: Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Zbatime në hekurudhë - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 2: Emetimi i sistemit të plotë hekurudhor në mjedisin e jashtëm
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalime të palëvizshme - Kërkesa të veçanta për pajisjet shpërndarëse të rrymës alternative - Pjesa 3-1: Matja, kontrolli dhe pajisjet mbrojtëse për përdorim specifik në sistemet tërheqëse të rrymës alternative - Pajisjet
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Zbatime në hekurudhë - Përputhshmëria elektromagnetike - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
16.11.2017 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalime të palëvizshme - Siguria elektrike, tokëzimi dhe qarku i rikthyeshëm - Pjesa 1: Masa mbrojtëse kundër goditjes elektrike
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Zbatime në hekurudhë - Parametrat teknik të sistemeve të zbulimit të trenit për ndërveprueshmërinë e sistemit hekurudhor transevropian - Pjesa 2: Kontatorët e aksit
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Zbatime në hekurudhë - Instalime të palëvizshme - Kërkesa të veçanta për pajisje shpërndarëse të rrymës alternative, a.c. - Pjesa 3-3: Pajisje matjeje, kontrolli dhe mbrojtjeje për përdorim specifik në sistemet e tërheqjes së rrymës alternative - Transformatorët e tensionit
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e përzgjedhjes së rrymës - Pantografët, metodat e provës për brezat e kontaktit
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Zbatime në hekurudhë - Karakteristikat e tensionit në linjën trefazore të trenit
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Zbatime në hekurudhë - Sistemet e përzgjedhjes së rrymës - Kriteret teknike për ndërveprimin ndërmjet pantografit dhe linjës së kontaktit të sipërm (për të arritur akses të lirë)
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Zbatime në hekurudhë - Testimi i vagonëve për përputhshmërinë elektromagnetike me aparat boshtor

152 të gjetura, faqe 1 nga 8        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7