dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 8.9.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
208 fq.
PDF
8449 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 11.16.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Serveri i Abonentit Shtëpiak (HSS) ndërfaqet e diametrit për ndërveprim me rrjetet e të dhënave dhe aplikimet e paketave (3GPP TS 29.336 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Kërkesat e sigurisë dhe politikat për Ofruesit e Shërbimeve Elektronike të Regjistruara të Livrimit
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i Politikave dhe Ngarkimit (PCC) mbi pikën e referencës S9; Faza 3 (3GPP TS 29.215 versioni 8.16.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Nënshkrimet Elektronike dhe Infrastrukturat - ESI; Shërbimet Elektronike të Regjistruara në Postë (REM); Pjesa 3: Formatet
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
177 fq.
PDF
8330 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; E-UTRA, UTRA dhe GSM/EDGE; Stacionet Bazë (BS) për Radio me Standard të Shumëfishtë (MSR) prova e konformitetit (3GPP TS 37.141 versioni 13.11.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
352 fq.
PDF
10888 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 12.15.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
349 fq.
PDF
10888 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; 5G; AT Grup komandimi për Pajisjet e Përdoruesit (UE) (3GPP TS 27.007 versioni 14.10.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
289 fq.
PDF
10234 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 8.32.0 Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
237 fq.
PDF
8925 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit të fluksit të sinjalizimit dhe të Cilësisë së Shërbimit (QoS) hartografimi i parametrave (3GPP TS 29.213 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 9.2.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
363 fq.
PDF
11543 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Siguria 3G; Arkitektura dhe funksionet e përgjimit të ligjshëm (3GPP TS 33.107 versioni 14.7.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 11.4.0 Publikimi 11)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
378 fq.
PDF
11543 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi midis nënsistemit Multimedia IP (IM) të Rrjeti Kryesor (CN) dhe rrjeteve me Qark të Mbyllur (CS) (3GPP TS 29.163 versioni 13.12.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 12.1.0 Publikimi 12)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
111 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Ndërveprimi ndërmjet SIP-I bazë dhe rrjetit bazë me qark të mbyllur dhe rrjetat e tjera (3GPP TS 29.235 versioni 14.1.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Transmetimi i Zërit në Marrës; Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe metodat e matjes
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); LTE; Kontrolli i politikave dhe ngarkimit mbi pikën e referencës Rx (3GPP TS 29.214 versioni 9.17.0 Publikimi 9)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemi i telekomunikacionit dixhital celular (Faza 2+) (GSM); Sistemi Universal i Telekomunikacionit Mobile (UMTS); Kërkesat e përgjithshme për ndërveprimin midis Rrjetit Celular Tokësor Publik (PLMN) dhe Rrjeti Dixhital i Shërbimeve të Integruara (ISDN) ose Rrjeti i Komutuar i Telefonisë Publike (PSTN) (3GPP TS 29.007 versioni 13.1.0 Publikimi 13)

1505 të gjetura, faqe 1 nga 76        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7