dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Kërkesat për tolerancat mbi përmasat lineare të sixhadeve, pistave të vrapimit, pllakat e moketëve dhe tapete dyshemeje dhe tolerancat në model
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Kërkesat minimale për shtresën e poshtme të tapetit
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Përcaktimi i qëndrueshmërisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Procedura e pastrimit në kushte laboratorike duke përdorur heqjen me sprucim
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Fjalori
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Qilima (moketët) - Përcaktimi i forcës tërheqëse të tufës (nyjes)
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Informacioni për konsumatorin
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Paraqitja e ndryshimeve në pamjen e jashtme me anë të cilindrit (tamburit) Vettermann dhe tamburit testues hexapode shkallëzuar hekzagonale
Anglisht
Shfuqizuar 
31.03.2016 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Mbulesa tekstili, elastike dhe laminate për dysheme - Testimi i karriges me rrota
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Mbulesa tekstili dhe laminate për dysheme - Vlerësimi i tendencës për ngarkesa elektrostatike - Prova e ecjes
Anglisht
Publikuar 
26.11.2015 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sipërfaqe për fusha sportive - Metoda e provës për përcaktimin e absorbimit të goditjeve, deformimi vertikal dhe rikthimi i energjisë duke përdorur atlete artificiale të avancuara
Anglisht
Publikuar 
26.11.2015 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sipërfaqe për fusha sportive - Proçedura për përgatitjen e barit sintetik dhe thurja me gjilpërë e mostrave të provës
Anglisht
Publikuar 
30.03.2015 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Mbulesa dyshemeje resiliente prej tekstili dhe laminate - Projektimi ,përgatitja dhe instalimi - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
30.03.2015 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Provat Laboratorike të mbushjes me dhe - Pjesa 2: Provat me tamburë (ISO 11378-2:2001)
Anglisht
Publikuar 
29.09.2014 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Udhëzime për devijimet e pranueshme të ngjyrës
Anglisht
Publikuar 
29.09.2014 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Klasifikimi i sixhadeve dhe rrugicave me push të bëra me makinë
Anglisht
Shfuqizuar 
29.09.2014 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
29.09.2014 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Kërkesat minimale për mbulesa dyshemeje me qepje një përdorimshe në rastet me kohëzgjatje të kufizuar
Anglisht
Publikuar 
17.05.2013 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Përcaktimi i trashësisë të elementit mbështetës
Anglisht
Shfuqizuar 
17.05.2013 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Mbulesa tekstili për dysheme - Klasifikimi i mbulesave për dysheme me thekë të formuar prej gjilpërave

101 të gjetura, faqe 1 nga 6        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6