dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 21: Ashensorë të rinj për pasagjerë dhe ashensorë të mallrave shoqëruar me pasagjer në ndërtesat ekzistuese
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 71: Ashensorë rezistent ndaj shkatërrimit
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve – Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 70: Mundësia e hyrjes në ashensorë për njerëzit përfshirë njerëzit me aftësi të kufizuar
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe montimin e ashensorëve - Ashensorët për transportimin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 28: Alarm në distancë për ashensorët për transportimin e njerëzve dhe ashensorët e mallrave me pasagjer shoqërues
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ekzaminimi dhe provat - Pjesa 58: - Prova e rezistencës ndaj zjarrit për dyert e ashensorit në kate
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
116 fq.
PDF
7021 lek 
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Part 1:Ndërtimi dhe instalimi
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Part 3:Lidhja midis EN 115-1:2008+A1:2010 dhe EN 115-1:2017
Anglisht
Publikuar 
26.09.2016 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 73: Sjellja e ashensorëve në rastin e zjarrit
Anglisht
Publikuar 
07.03.2016 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Pjesa 4: Interpretimet në lidhje me familjen e standardeve EN 115
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 72: Ashensorët e zjarrfiksave
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Performanca e energjisë e ashensorëve, e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Pjesa 3: Matja e energjisë klasifikimi i shkallëve lëvizëse dhe transportierëve
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Performanca e energjisë e ashensorëve, e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve - Pjesa 2: Matja e energjisë klasifikimi i ashensorëve
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Bazat dhe interpretimet - Pjesa 12: Përdorimi i EN 81-20 dhe EN 81-50 në tregjet specifike
Anglisht
Publikuar 
12.12.2014 
96 fq.
PDF
6545 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Kontrolli dhe provat - Pjesa 50: Rregullat e projektimit, llogaritjet, kontrollet dhe provat e komponentëve të ashensorëve
Anglisht
Publikuar 
12.12.2014 
165 fq.
PDF
8330 lek 
Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe të mallrave - Pjesa 20: Ashensorë pasagjerësh për mallra dhe për pasagjer
Anglisht
Shfuqizuar 
24.09.2014 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria e shkallëve lëvizëse dhe transportierëve- Part 4: Interpretimet në lidhje me standardet e familjes EN 115
Anglisht
Publikuar 
24.09.2014 
217 fq.
PDF
8925 lek 
Rregulla sigurie për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Ashensorë për transportin e njerëzve dhe mallrave - Pjesa 22: Ashensorë elektrik me rrugë të pjerrët
Anglisht
Publikuar 
24.09.2014 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Përputhshmëria elektromagnetike - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe konvejerët për pasagjerë - Emetimi
Anglisht
Publikuar 
24.09.2014 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Rregullat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve - Zbatime të veçanta për ashensorët e pasagjerëve dhe ashensorët e mallrave shoqëruar me pasagjer - Pjesa 77: Ashensorët subjekt i kushteve sizmike
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti

69 të gjetura, faqe 1 nga 4        1 | 2 | 3 | 4