dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
24.01.2019 
53 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor - Metoda e provës për përcaktimin e performancës akustike - Pjesa 6: Karakteristikat e brendshme - Vlera në vënd e izolimit akustik në vijë ajrore në kushtet e fushës zonore të drejtpërdrejt
Anglisht
Projekt 
24.01.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor - Metoda e provës për përcaktimin e performancës akustike - Pjesa 2: Karakteristikat e brendshme të izolimit të tingullit në vijë ajrore në kushtet e fushës zonore të shpërndarë
Anglisht
Projekt 
22.01.2019 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Sisteme të sinjalizimit të trafikut rrugor
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisjet për uljen e zhurmave në rrugët me trafik - Performanca jo - akustike - Pjesa 1: Performanca mekanike dhe kërkesat e qëndrueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Materialet e shënjimit të rrugëve - Performanca e sinjalit horizontal për përdoruesit e rrugëve
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Kontrolluesit e sinjaleve të trafikut - Kërkesat funksionale të sigurisë
Anglisht
Publikuar 
11.10.2017 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor - Metoda e provës për përcaktimin e performancës akustike - Pjesa 1: Karakteristikat e brendshme të absorbimin të tingullit në kushtet e përhapjes së zhurmës në terren
Anglisht
Publikuar 
26.04.2017 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e kufizimit rrugor – Sistemet e kufizimit të trotuareve – Parapetat e trotuarit
Anglisht
Publikuar 
24.04.2017 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor – Përformanca jo akustike – Pjesa 3: Reagimi ndaj zjarrit - Sjellja ndaj nxehtësisë e pajisjeve të reduktimit të zhurmës dhe klasifikimi
Anglisht
Publikuar 
24.04.2017 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisjet për zvogëlimin e zhurmës së trafikut rrugor - Metoda e kontrollit për përcaktimin e performancës akustike - Pjesa 5: Karakteristika të veçanta - Vlerat në vendpërdorim të pasqyrimit të tingullit dhe izolimit të tingullit të mbartur në ajër
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 4: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej çeliku të përforcuar me beton
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 1: Përkufizimet, klasifikimi, parime të përgjithshme të projektimit, kërkesat e performancës dhe metoda prove
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 5: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej materialesh të përziera
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 6: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej polipropileni (PP), polietileni (PE) ose poli (vinil kloridi) të paplastifikuar (PVC-U)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 2: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej gize
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 3: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej çeliku ose aliazhe alumini
Anglisht
Publikuar 
19.05.2016 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisjet e zvogëlimit të zhurmës së trafikut - Specifikimet
Anglisht
Publikuar 
19.05.2016 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Pajisjet e kontrollit të trafikut - Semaforët
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisjet për reduktimin e zhurmave të trafikut rrugor - Proçedurat e vlerësimit të performancës për një kohë të gjatë - Pjesa 2: Karakteristikat jo akustike
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisjet për reduktimin e zhurmave të trafikut rrugor - Proçedurat për vlerësimin e performancës në një periudhë të gjatë - Pjesa 1: Karakteristikat akustike

96 të gjetura, faqe 1 nga 5        1 | 2 | 3 | 4 | 5