dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për trupat që sigurojnë kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit - Pjesa 7: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor
Anglisht
Publikuar 
24.04.2014 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2008 për prodhim seri dhe të pjesëve të këmbimit në industrinë e automobilave
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001: 2008 për organizatat zgjedhore në të gjitha nivelet e qeverisë
Anglisht
Publikuar 
30.01.2014 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Sistemet e menaxhimit të sigurisë së ushqimit -Kërkesat për sistemet e organeve që ofrojnë auditimin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së ushqimit
Anglisht
Projekt 
 
60 fq.
PDF
5236 lek 
1
Anglisht
Projekt 
 
32 fq.
PDF
3986 lek 
1
Anglisht
Projekt 
 
61 fq.
PDF
5712 lek 
1
Anglisht
Projekt 
 
61 fq.
PDF
5712 lek 
1
Anglisht
Publikuar 
20.12.2017 
85 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Standardi EN ISO 9001:2015 për kujdesin shëndetësor
Anglisht
Publikuar 
12.06.2017 
95 fq.
PDF
6545 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Pjesa 002: Kërkesat për mbikqyrjen e programeve të çertifikim/regjistrimeve të sistemit të menaxhimit të cilësisë të hapësirës ajrore
Anglisht
Publikuar 
06.12.2017 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Seritë e hapësirës ajrore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat e cilësisë së matricës së të dhënave për shënimin e pjesëve
Anglisht
Shfuqizuar 
26.09.2012 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2003)
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
Anglisht
Shfuqizuar 
30.03.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore (ISO 13485:2016)
Anglisht
Publikuar 
11.05.2018 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore
Anglisht
Publikuar 
23.09.2015 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Sisteme të menaxhimit të mjedisit - Kërkesa me udhëzime për përdorim (ISO 14001:2015)
Anglisht
Publikuar 
12.07.2016 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e menaxhimit të mjedisit - Udhëzime të përgjithshme mbi zbatimin (ISO 14004:2016)
Anglisht
Publikuar 
05.04.2018 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Materiale të ambalazhimit parësor për produkte mjekësore - Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2015, duke iu referuar praktikës së mirë të prodhimit (PMP) (ISO 15378:2017)
Anglisht
Shfuqizuar 
15.10.2012 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Udhëzues për sistemet e menaxhimit të auditimit (ISO 19011:2011)
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Udhëzime për auditimin e sistemeve të menaxhimit (ISO 19011:2018)

38 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2