dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Teknologji informacioni - Teknikat e sigurisë - Menaxhimi i rrezikut të sigurisë së informacionit
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Menaxhim i cilësisë - Udhëzime për planet e cilësisë
Anglisht
Projekt 
30.01.2019 
87 fq.
PDF
6545 lek 
pr
Anglisht
Publikuar 
07.12.2018 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Seri të hapësirës ajrore - Kërkesat për organizmat e aviacionit, hapësirës dhe mbrojtjes
Anglisht
Publikuar 
07.12.2018 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Sisteme të menaxhimit të cilësisë - Kërkesat e kontrollit për aviacionin, hapësirën dhe organizmat e mbrojtjes
Anglisht
Publikuar 
07.12.2018 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme të menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për shpërndarësit e aviacionit, hapësirës dhe mbrojtjes
Anglisht
Publikuar 
07.12.2018 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme të menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për organizmat e mirëmbajtjes në aviacion
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Menaxhimi i objekteve - Sistemet e menaxhimit - Kërkesat me udhëzimin për përdorim (ISO 41001: 2018)
Anglisht
Publikuar 
27.08.2018 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemet e menaxhimit të energjisë - Kërkesat bashkë me udhëzime për përdorim (ISO 50001:2018)
Anglisht
Publikuar 
14.08.2018 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Organizmat arsimor - Sistemet e menaxhimit për organizmat arsimor - Kërkesat me udhëzime për përdorim
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Udhëzime për auditimin e sistemeve të menaxhimit (ISO 19011:2018)
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Menaxhimi i cilësisë - Cilësia e një organizate - Udhëzim për të arritur sukses të qëndrueshëm (ISO 9004: 2018)
Anglisht
Shfuqizuar 
18.06.2018 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Teknologji informacioni - Teknikat e sigurisë - Menaxhimi i rrezikut të sigurisë së informacionit
Anglisht
Publikuar 
18.06.2018 
87 fq.
PDF
6545 lek 
Teknologji informacioni - Teknikat e sigurisë - Kodi i praktikës së mirë për kontrollet e sigurisë së informacionit (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)
Anglisht
Publikuar 
18.06.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Teknologji informacioni - Teknikat e sigurisë - Sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit - Pasqyra e përgjithshme dhe fjalori
Anglisht
Publikuar 
11.05.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje mjekësore - Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Kërkesat për qëllime rregullatore
Anglisht
Publikuar 
20.04.2018 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e menaxhimit të marrëdhënieve të biznesit bashkëpunues - Kërkesat dhe struktura
Anglisht
Publikuar 
05.04.2018 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Materiale të ambalazhimit parësor për produkte mjekësore - Kërkesa të veçanta për zbatimin e ISO 9001:2015, duke iu referuar praktikës së mirë të prodhimit (PMP) (ISO 15378:2017)

41 të gjetura, faqe 1 nga 3        1 | 2 | 3