dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim mbi marrjen e mostrës së mesozooplanktonit nga uji i detit dhe ujëra të thella duke përdorur rrjetë
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim mbi analizat e mesozooplanktonit nga uji i detit dhe ujërat e thella
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Cilësia e ujit - Raport teknik për marrjen e mostrës të zakonshme të bentiteve dyatomike nga lumenjtë dhe liqenet të përshtatur për analiza të metabolizmit
Anglisht
Publikuar 
30.12.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Raport teknik për menaxhimin e barkodeve diatomike
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
124 fq.
PDF
7497 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i pseudomonas aeruginosa - Pjesa 2: Metoda e numrit më të mundshëm
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i efekteve të frenimit të rritjes të ujërave të ndotur, ujërave natyror dhe kimikateve mbi algat Spirodela polyrhiza - Metoda duke përdorur një mikrobiotest me një kulturë të pavarur ISO 20227:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Cilësia e ujit - Standard udhëzues mbi monitorimin e popullsisë së midhjeve margarita (Margaritifera margaritifera) në ujërat e ëmbla dhe mjedisi i tyre
Anglisht
Publikuar 
20.06.2017 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Testi i frenimit të rritjes të algave detare me Skeletonema sp. dhe Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2016)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzime për marrjen e mostrës të jovertebrorëve në zonën hyporoze të lumenjve (zona me përzierje të ujërave nëntokësorë të cekët dhe ujërat sipërfaqësorë)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim mbi mostrimin sasior dhe cilësor të fitoplanktonit nga ujërat e brendshëm
Anglisht
Publikuar 
29.04.2016 
102 fq.
PDF
7021 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzime mbi vlerësimin e biovëllimit të phytoplanktonit
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e ujit - Standardi udhëzues mbi vlerësimin e karakteristikave hidromorfologjike të ujërave kalimtarë (tranzitore) dhe bregdetar
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesat e nomenklaturës për regjistrimin e të dhënave të biodiversitetit, listat kontrolluese taksonomike dhe çelësat
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim mbi vlerësimin e shpeshtësisë (bollëkut) së peshqve me metoda hidroakustike të lëvizshme
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzime për testet e frenimit (inhibim-it) të rritjes së algave me lëndë pak të tretshme, përbërjet flurore, metalet dhe mbeturinat e ujit
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesat për krahasimin e rekuperimit relativ të mikroorganizmave nëpërmjet dy metodave sasiore (ISO 17994:2014)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim për identifikimin dhe numërimin e bentiteve dyatomike në mostrat nga ujërat e lumenjeve dhe liqeneve
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim për mbikqyrjen e makrofiteve ujore në ujërat rrjedhës
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim për marrjen e mostrës të zakonshme dhe përgatitja e bentiteve dyatomike nga lumenjtë dhe liqenet
Anglisht
Publikuar 
12.06.2015 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e ujit - Marrja e mostrës të peshkut me rrjetë (shumë panele vertikale të vendosura në vijë të drejtë)

73 të gjetura, faqe 1 nga 4        1 | 2 | 3 | 4